הודעה לעיתונות

צוות בינמשרדי לביסוס פריסת מיזם הסיבים האופטיים

שר התקשורת הקים צוות להסרת חסמים עבור מיזם הסיבים של חברת "אנלימיטד"
שר התקשורת גלעד ארדן: "אסייע ככל הניתן לפריסת תשתית שלישית בישראל שתיצור תחרות ותשבור את הדואפול של בזק והוט. מיזם הסיבים הוא פרוייקט לאומי שיסייע בצמצום הפערים שבין מרכז לפריפריה ויציע שרותים מתקדמים"

שר התקשורת גלעד ארדן מינה צוות בין משרדי בראשות מנכ"ל משרד התקשורת, אבי ברגר, שיפעל להסרת החסמים ולהתאמת האסדרה הקיימת במטרה לקדם פריסה כלל ארצית של מיזם הסיבים האופטיים, וזאת כחלק מהקמת המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" שיעדיו העיקריים הם: פיתוח חדשנות ואספקת שירותים ציבוריים חדשניים

במטרה לעודד את פריסת מיזם הסיבים האופטיים בכל רחבי המדינה, מינה שר התקשורת גלעד ארדן, צוות בינמשרדי בראשות מנכ"ל משרד התקשורת מר אבי ברגר. הצוות שידון בהתאמת האסדרה לפריסת מיזם תשתית הסיבים האופטיים ולהסרת חסמים בתחום, מורכב מאנשי מפתח מכלל המשרדים הממשלתיים הרלבנטיים ובהם: מנהלת מינהל התכנון במשרד הפנים או נציגה, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, הממונה על התקשוב הממשלתי, מנכ"לי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, נציג משרד המשפטים.

הקמת הצוות הבימשרדי הנה צעד חשוב בדרך למימוש מטרות "ישראל דיגיטלית", שיעדיה העיקריים הם:

  • פיתוח חדשנות ואספקת שירותים ציבוריים חדשניים, איכותיים ויעילים המותאמים למאה ה- 21, לרבות שירותים מרחוק, בתחומים כגון: חינוך, בריאות ורווחה.
  • הטמעת כלים טכנולוגיים בעסקים קטנים ובינוניים ועידוד מסחר מקוון.
  • שיתוף מידע וידע ממשלתי ושימוש באמצעים מקוונים לשיפור וייעול השירות הניתן לאזרח וצמצום בירוקרטיה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- משרד התקשורת.