מפרסם: דורן תקשורת
תאריך: 12/11/2014 10:25
נושא: כלכלה וכספים
הודעה לעיתונות

למרות צוק איתן, צמיחה של כ- 12% בהכנסות ו- 20% ברווח התפעולי

מטריקס מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי של 2014:

למרות צוק איתן, צמיחה של כ- 12% בהכנסות ו- 20% ברווח התפעולי

מטריקס מסכמת את הרבעון השלישי של 2014 עם הכנסות של כ- 512.5 מיליון ₪ וגידול של כ- 11.9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 36 מיליון ₪, עלייה של 20% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי עמד על 7%. הרווח הנקי צמח בכ- 9% והסתכם בכ- 22.1 מיליון ₪.
הכנסות מגזר פתרונות ושירותי תוכנה, מגזר הליבה של מטריקס, המהווה כ- 74% מהכנסות החברה צמחו ב- 11% והסתכמו בכ- 387 מיליון ₪, וכ- 1,136.8 מיליון ₪ לתקופה. הרווח התפעולי צמח בכ- 33% והסתכם ברבעון בכ- 30 מיליון ₪ וכ- 79.1 מיליון ₪ בתקופה. שיעור הרווח התפעולי של מגזר שירותי תוכנה ברבעון עמד על 7.7%.

מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס: "הפעילות ברבעון השלישי הושפעה ממבצע 'צוק איתן', אם כי, בסכומים לא מהותיים, ובעיקר במגזרים הדרכה והטמעה ופתרונות אינטגרציה ותשתיות מיחשוב. אני שמח כי צמחנו בכל המדדים העסקיים והפיננסיים ברבעון ובתקופה - בהכנסות, ברווח הגולמי, הרווח התפעולי והרווח הנקי. מגוון הטכנולוגיות, המוצרים והשירותים שלנו, הפריסה הרחבה בכל ענפי המשק, לצד ההרחבה של פעילותנו בשוק הבינלאומי, מאפשרים לנו לשמור על יציבות וצמיחה גם בתקופות סוערות."

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- דורן תקשורת.