אסף צוק מחישתיל, מציג את גוש שורשי החסה שמוכן לגידול על מים.
אסף צוק מחישתיל, מציג את גוש שורשי החסה שמוכן לגידול על מים.
אסף צוק מחישתיל, מציג את גוש שורשי החסה שמוכן לגידול על מים.
אסף צוק מחישתיל, מציג את גוש שורשי החסה שמוכן לגידול על מים.
הודעה לעיתונות

פיתוח חדש: חסה הידרופונית - המצטיינת בעלים קריספיים וגדלה ללא צורך בריסוס

משתלות חישתיל פיתחו שתילי חסה המתאימים לגידול על מים. מאחר והשתילים אינם
צריכים להתמודד עם המאמץ של החדרת השורשים לקרקע, הצמח יכול להשקיע יותר
אנרגיה ומשאבים בעלי המאכל. לכן החסה מכילה כמות גדולה יותר של מינרלים ומרקם
קריספי מיוחד.

הגידול ההידרופוני מנותק מהקרקע וגדל במערכת סגורה, לכן הוא פחות חשוף לזיהומים.
מה שמאפשר לצמצם את הצורך בהדברה. בנוסף אין אובדן של דשן שלאחר השקיה מחלחל
למי התהום ומזהם אותם.
קצב הגידול מהיר יותר והחסה מוכנה לשיווק לאחר 30 יום, זאת לעומת תקופה של 50-60
יום של חסה הגדלה באדמה.
בתמונות: אסף צוק מחישתיל, מציג את גוש שורשי החסה שמוכן לגידול על מים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- רוני חסיד דוברות ויחסי ציבור.