אחישי גל, מנכ"ל איסתא ליינס
אחישי גל, מנכ"ל איסתא ליינס
הודעה לעיתונות

איסתא מדווחת על עלייה של 386% ברווח לרבעון הרביעי ועל שנת שיא ב-2014

איסתא היא קבוצת התיירות הגדולה בישראל - בעלת פעילות סוכנות נסיעות כלל ארצית, ופעילות נדל"ן מניב הכולל משרדים, בתי מלון והפעלת מעונות סטודנטים. למרות מבצע 'צוק איתן' הרווח הנקי עלה 4.3% ל-40.3 מיליון שקל ב-2014; והרווח הנקי לרבעון הרביעי עלה ב-386%.

"על אף הפגיעה שחווינו ביציאת ישראלים לחו"ל במהלך הקיץ האחרון על רקע מבצע 'צוק איתן', הצליחה איסתא להציג עלייה ברווח הנקי לשנת 2014 הודות לגיוון עסקינו לרבות פעילות הנדל"ן, בתי המלון והפעלת מעונות סטודנטים, שהינם בעלי סינרגיה לפעילות התיירות ומהווים עבור איסתא מנוע צמיחה מרכזי לשנים הקרובות", אמר שחר בוצר, יו"ר איסתא ליינס.

איסתא ליינס (ת"א: איסתא), קבוצת התיירות הגדולה בישראל, דיווחה היום על גידול של 4.3% ברווח הנקי שהסתכם ב- 40.3 מ' שקלים בשנת 2014. תוצאות אלו בולטות על רקע מבצע "צוק איתן" בקיץ האחרון.

יו"ר איסתא ליינס, שחר בוצר: "אנו שמחים לדווח בשנת 2014 על שנת שיא של כל הזמנים בחברה. איסתא נסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב משנת 1996, והשנה הצגנו שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים. על אף הפגיעה שחווינו ביציאת ישראלים לחו"ל במהלך הקיץ האחרון על רקע מבצע 'צוק איתן', הצליחה איסתא להציג עלייה ברווח הנקי לשנת 2014 הודות לגיוון עסקינו לרבות פעילות הנדל"ן, בתי המלון והפעלת מעונות סטודנטים, שהינם בעלי סינרגיה לפעילות התיירות ומהווים עבור איסתא מנוע צמיחה מרכזי לשנים הקרובות. אנו מאמינים כי המשך הובלת שוק התיירות בישראל וגידול בהיקף פעילות הנדל"ן צפויים לייצר ערך רב לבעלי המניות של החברה."

לאחר תקופת הדוח, בחודש מרץ 2015, השלימה איסתא ליינס רכישת 33% ממלון רימונים אילת בסכום של 100 מ' שקלים. פעילות מלון "רימונים" מצטרפת לפתיחת מלון "כרמים" בירושלים בשנת 2013 שהוחכר לרשת ישרוטל ל- 15 שנה. לקראת סוף שנת 2015 בכוונת החברה להשיק מלון עסקים בהרצליה תחת ניהול מאריוט.

תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2014

ברבעון הרביעי של שנת 2014 דיווחה החברה על רווח גולמי בסך של 59.4 מ' שקלים, גידול של 33% בהשוואה לרווח גולמי בסך של 44.8 מ' שקלים ברבעון המקביל אשתקד.
בשנת 2014 דיווחה החברה על רווח גולמי בסך של 228.6 מיליון שקלים, גידול של 4.2% בהשוואה לרווח גולמי של 219.2 מיליון שקלים בשנת 2013.

ברבעון הרביעי של שנת 2014 דיווחה החברה על רווח מפעולות רגילות בסך של 14.2 מ' שקלים, גידול של 186% בהשוואה לרווח מפעולות רגילות בסך של 4.9 מ' שקלים ברבעון המקביל אשתקד.
בשנת 2014 דיווחה החברה על רווח מפעולות רגילות בסך של 41.2 מ' שקלים, בהשוואה ל- 46.6 מ' שקלים. החברה מייחסת את הירידה ברווח מפעולות רגילות לפגיעה בפעילות התיירות היוצאת עקב מבצע צוק איתן.

ברבעון הרביעי של שנת 2014 דיווחה החברה על רווח נקי בסך של 11.2 מ' שקלים, גידול של 386% בהשוואה לרווח נקי בסך של 2.3 מ' שקלים ברבעון המקביל אשתקד.
בשנת 2014 דיווחה החברה על רווח נקי בסך של 40.3 מיליון שקלים, גידול של 4.3% בהשוואה לרווח נקי בסך של 38.6 מ' שקלים ב-2013.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2014 בכ – 36 מיליון שקלים.

חלוקת דיבידנד – בהמשך למדיניות חלוקת הדיבידנדים של החברה לפיה לפחות 40% מהרווח הנקי יחולק לבעלי המניות, חילקה איסתא בשנת 2014 15.7 מיליוני שקלים. החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד נוספת של 5.3 מיליון שקלים אשר ישולם ב-3.5.2015. בטרם חלוקת דיבידנד זה, חילקה החברה בשנים 2014, 2013, ו – 2012, דיבידנדים בהיקף של 15.7 מיליון שקלים, 19.7 מיליון שקלים ו – 16.2 מ' שקלים, בהתאמה.

ההון העצמי של החברה עלה ל – 253.7 מיליון שקלים, בהשוואה ל- 232.2 מיליון שקלים בשנת 2013

אודות איסתא ליינס
איסתא ליינס עוסקת בניהול סוכנות נסיעות קמעונאית עם 70 סניפים ברחבי הארץ לקהל הפרטי והעסקי (באמצעות אמריקן אקספרס טרוול) וסיטונאית העוסקת בייצור והפעלת טיסות נופשונים, טיולים מאורגנים חבילות ספורט וסקי. איסתא ליינס מפעילה גם בתי מלון בארץ ובחו"ל ופועלת בתחום הנדל"ן המניב. בעלי השליטה בחברה הינם מר אחישי גל (41.25%) המכהן כמנכ"ל קבוצת איסתא ליינס ועמותת איסתא (31.40%) של התאחדות הסטודנטים בישראל. לצד פעילות התיירות, לחברה פעילות נדל"ן מניב הכוללת פעילות נכסי משרדים ובתי מלון. בשנים 2014, 2013, ו – 2012, חילקה החברה דיבידנדים בהיקף של 15.7 מיליון שקלים, 19.7 מיליון שקלים ו – 16.2 מ' שקלים, בהתאמה. http://www.issta.co.il/support/about-issta.aspx

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- TheInvestor – Real PR/IR Action.