הודעה לעיתונות

אפשר לתבוע את חברת חשמל ואת ועד העובדים שלה בגין התמשכות הפסקת החשמל

היום פורסם כי עולה כי ועד חברת החשמל הורה לעובדים במטות החירום שהקימה ההנהלה לסיים את משמרתם ב–17:00 ולעזוב את המקום. כמו כן, אסר הוועד על ניוד עובדי תחזוקה בין מחוזות שונים. הוא לא אפשר לעובדים מאשדוד, למשל, לנסוע לרעננה כדי לסייע לחבריהם שקרסו תחת עומס התקלות בשרון. נוסף על כך, מנע הוועד מעובדי תחזוקה לסייע בחיבור חשמל לבתים, היות שזו לכאורה לא בליבת תפקידם.

לדברי עו"ד דן לפידור , מומחה לדיני עבודה ממשרד לפידור ושות': אם לא הוכרז על סכסוך עבודה ו/או שלא חלפה תקופת הצינון הרי שמדובר בשביתה בלתי מוגנת והשובתים וארגון העובדים חשופים לתביעות בגין הנזקים שנגרמו כתוצאה מהעיצומים שנקטו.
גם אם מדובר בעיצומים שננקטו כחוק הרי שבית המשפט העליון פסק כי מי שמשמש בכוחו הארגוני חייב לעשות כן תוך התחשבות בנזק שעלול להיגרם לצדדים לא מעורבים ואם לא עשה כן ניתן לחייב את השובתים לפצות צדדים לא מעורבים בנזק שגרמו להם הצעדים הארגוניים. כך למשל, חויב איגוד קציני הים לפצות יבואנים בגין נזק שנגרם להם כתוצאה משביתה שנקטו קציני הים הגם שהשביתה הוכרזה כדין.
בין אם מדובר בשביתה שהוכרזה כדין ובין אם לאו וככל שיתברר שוועד עובדי חברת חשמל אכן מנע מעובדי תחזוקה במחוז אחד לסייע לחבריהם במחוז אחר לתקן תקלות או הורה לעובדי אחזקה שלא לסייע בחיבור חשמל לבתים וככל שדבר שהביא להתמשכות הפסקות החשמל הרי שלאור פסיקת בית המשפט העליון, מי שנפגע מכך יכול להגיש תביעה לפיצוי על הנזקים שנגרמו.

יש אפשרות להגיש תביעת נזיקין נגד חברת חשמל או ועד העובדים שלה.
עו"ד ערן יעקובוביץ ממשרד עו"ד צבי יעקובוביץ ושות' העוסק בדיני ביטוח:
על פי הוראות חוק משק החשמל מחוייבת חברת החשמל לעמוד באמות מידה שנקבעות על ידי הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל. "ספר אמות המידה" אשר פורסם בהתאם להוראות החוק על ידי הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל, כפי שהוא מעודכן מעת לעת, קובע את הסטנדרטים המדוייקים והכללים על פיהם חייבת חברת החשמל (או כל ספק שירות חיוני) לנהוג.
הפרת אמות מידה אלה עלולה להוביל את חברת החשמל לחוב פיצויים בגין נזקים שנגרמו.
בפועל חלק גדול מהתביעות שמוגשות נגד חברת חשמל נדחה בטענה שהפסקה באספקת חשמל צפויה ועל אנשים פרטיים ובעלי עסקים לצפות ולהיערך בהתאם ולכן מרבית פסקי הדין גם בתביעות קטנות וגם בבתי משפט שמגישים עסקים בגין רכיבים חשמליים רגישים שנפגעו, דוחים את התביעות. ביחוד בסיטואציה כזו של אתמול כשהפסקת החשמל היתה על רקע נזקי טבע חריגים- כוח עליון.
ואולם, יש להבדיל בין הנזקים שנגרמו כתוצאה מהפסקת החשמל עצמה לבין נזקים שנגרמו כתוצאה מהתמשכות הפסקת החשמל מעבר לזמן שהיה נדרש לחדש את אספקת החשמל לו החברה ועובדיה היו עובדים כפי שמצופה מהם. ככל שניתן יהיה להוכיח קשר סיבתי בין הנזק שנגרמו לבין התארכות הפסקת החשמל, אזי ניתן להגיש תביעה נזיקית בבית המשפט כנגד החברה וועד העובדים.
כמובן הכל בכפוף לכך שיוכח שאכן היתה שביתה איטלקית של הועד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- מוני מרדכי תקשורת שיווקית.