הודעה לעיתונות

דירקטוריון קרן ההשתלמות לעובדים הסוציאליים (ק.ל.ע) דורש ממשרד האוצר לפרסם הבהרה כי אין לה כל קשר ושייכות ל"קרן קלע" מקבו

דירקטוריון קרן ההשתלמות לעובדים הסוציאליים (ק.ל.ע) דורש ממשרד האוצר לפרסם הבהרה כי אין לה כל קשר ושייכות ל"קרן קלע" מקבוצת רוביקון, המתנהלים נגדה הליכים משפטיים, וכי מדובר בגופים שונים לחלוטין, בעלי שם זהה

דירקטוריון ק.ל.ע (חברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדים הסוציאליים) דורש מהממונה על שוק ההון במשרד האוצר להוציא הודעת הבהרה לציבור, לפיה ההליכים המשפטיים נגד קרן קלע מקבוצת רוביקון, שבשליטת אמיר ברמלי, אינם נוגעים לקרן ההשתלמות של העובדים הסוציאליים, הנושאת שם זהה וכי אין כל קשר בין אותה "קרן קלע" לבין ק.ל.ע, קרן ההשתלמות לעובדים הסוציאליים בישראל וכי מדובר בגופים שונים לחלוטין.

בפניית היועץ המשפטי של ק.ל.ע, עו"ד גלעד בכר הוא טוען, כי בעקבות הפרסומים פנו עמיתים רבים של קרן ההשתלמות, בתהיות האם כספם בסכנה. "פרסומים אלה עלולים להטעות את עמיתי הקרן ואף לגרום להם לפעולות נמהרות של משיכת כספים ושל ניוד כספים למתחרים", כתב עו"ד בכר לדורית סלינגר, הממונה על שוק ההון במשרד האוצר. "יתרה מזו, קיים חשש כי סוכנים מטעם גופים מוסדיים פרטיים מתחרים, כבר עושים שימוש ציני בפרסומים אודות 'קרן קלע' ומטעים את עמיתי הקרן לחשוב שפרסומים אלה עוסקים בקרן ההשתלמות של העובדים הסוציאליים וכי כספם בסכנה, וזאת בניסיון פסול לשכנעם להוציא כספם מהקרן".

בפנייתו למשרד האוצר טוען דירקטוריון ק.ל.ע כי העובדים הסוציאליים בישראל יכולים להיות סמוכים ובטוחים כי כספם מנוהל כהלכה. קרן ההשתלמות קלע הינה חברה בבעלות משותפת של המדינה ואיגוד העובדים הסוציאליים, וכחברה ממשלתית הינה מבוקרת אף בידי מבקר המדינה. לדברי חברי הדירקטוריון קרן ההשתלמות ק.ל.ע הינה קרן יציבה וחזקה מזה כמעט 40 שנה ונכסיה מנוהלים ברובם אצל חבר הבורסה פועלים סהר, וניהול ההשקעות מבוצע על-ידי בית ההשקעות פסגות, שהינו בית ההשקעות הגדול בישראל.

קרן ההשתלמות לעובדים הסוציאליים (ק.ל.ע) פועלת משנת 1977 ומפוקחת הן על-ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר והן בידי רשות החברות הממשלתיות. מדיניות ההשקעות שלה ידועה ומפורסמת באופן שוטף באתר האינטרנט של החברה ונכון להיום היא מנהלת כ-700 מיליון שקל. תשואות הקרן נאות ויציבות לאורך שנים, ודמי הניהול שלה עמדו בשנת 2014 בשיעור של 0.37% מהצבירה והינם מצויים במגמת ירידה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- דוד גולן - אסטרטגיה ותקשורת.