הודעה לעיתונות

הקיבוצים לחצו לקבל קרקע בחינם וכחלון נכנע

בימים האחרונים (ב - 8.2.2016) חתם שר האוצר על החלטה 1447 שעברה לאחרונה במועצת מקרקעי ישראל. מדובר על החלטה שמאפשרת לאגודת הקיבוץ לרכוש במרוכז את קרקעות הקיבוץ בתשלומים מגוחכים לקופה הציבורית.

רקע:
התנועה הקיבוצית לא הסתפקה במדיניות המטיבה כלפיה ולאחרונה הגישה עתירה לבג"ץ (3835/15), בבקשה שיאכוף על רשות מקרקעי ישראל הסדר הלוואה שיאפשר לאגודת הקיבוץ לבנות בתי מגורים, לחברי קיבוץ ספציפיים שילווה לה כסף עבור בניה זו, בחינם. ללא כל תשלום לקופה הציבורית.
כיוון שהתנועה הקיבוצים מבקשת לקבל זכויות בניה בחינם בקרקע שלמעשה שייכת לכלל הציבור, אשר הוקצתה לקיבוצים בפטור ממכרז ובתשלום סמלי לשם החקלאות, האגודה לצדק חלוקתי והקשת הדמוקרטית מזרחית, הודיעו כי הן מתנגדות לעתירה וביקשו מבית המשפט העליון בשבוע שעבר להצטרף לעתירה כ"ידידות בית המשפט", על מנת לייצג את אינטרס הציבור הרחב בעתירה.

אולם בטרם מתקיים דיון ראשון בעתירה, השר כחלון בוחר לחתום על החלטה חדשה שמעניקה הנחות על הנחות לקיבוצים.

בתמצית, החלטה החדשה קובעת דמי היוון בשיעור של 5% (במקום 2%), ומעניקה הטבה של היוון כפול ובנוסף מעניקה הנחות משמעותיות בבניה חדשה וכמעט בלתי מוגבלת. כך לדוגמה, במרכז הארץ עבור בניה חדשה יידרש תשלום של 55.87% בלבד.

טרם קבלת ההחלטה פנה פורום הקרקעות לצדק חלוקתי לשר האוצר וקרא לו לא להיכנע לדרישות הקיבוצים ולא לחתום על החלטה בלתי סבירה המעניקה הטבות בקרקע ציבורית למגזר אחד בחברה הישראלית, תוך פגיעה בעקרונות של שוויון וללא תשלום הולם לקופה הציבורית.

לטענת הפורום, מתן זכויות בנייה לאגודת הקיבוץ, בהיקף כמעט בלתי מוגבל ובאופן נרחב כל כך ובשיעורי התשלום הזעומים שנקבעו, הינו בלתי סביר בעליל. בנוסף, מפרוטוקול הדיון במסגרתו התקבלה ההחלטה במועצה עולות בעיות קשות.

בכוונת פורום הקרקעות לעתור לבג"ץ נגד ההחלטה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- האגודה לצדק חלוקתי.