מפרסם: האגודה לצדק חלוקתי
תאריך: 30/11/2016 13:55
נושא: נדל"ן
הודעה לעיתונות

פורום הקרקעות : "מתן זכויות ייזום בגין השבת קרקעות חקלאיות עומד בניגוד לפסיקת בג"ץ שיח חדש"

פורום הקרקעות לצדק חלוקתי (שכולל את האגודה לצדק חלוקתי, הקשת הדמוקרטית מזרחית, תהודה ואח') שלח היום מכתב לשר האוצר והיועץ המשפטי לממשלה ובו התריע כי הפיצוי בגין השבת קרקעות חקלאיות לידי המדינה צריך להיעשות בדרך של פיצוי כספי ולא בזכויות ייזום בקרקע לאחר שינוי ייעודה.

לאחרונה הושגו הסכמי פדיון ראשונים של קרקע חקלאית בהתאם לחו"ק הותמ"ל ל-3,400 יחידות דיור בגוש דן- באור יהודה וקריית אונו החוק מאפשר פדיון ופינוי קרקע חקלאית ממחזיקי קרקע חקלאית, לצורך שיווקם למגורים. מסגרת ההסכם ישולמו לחוכרים פיצויים בהיקף כ-30 מלש"ח וכן יקבלו החוכרים זכות לרכוש מגרשים לייזום.

הפורום ברך את רשות מקרקעי ישראל על כוונתה להשיב קרקעות חקלאיות לידי המדינה. המטרה להשיב קרקעות חקלאיות בהליך מהיר למען פתרון מצוקת הדיור הינה מטרה ראויה ביותר שכן, מדובר על נכס ציבורי שהוקצה לשם החקלאות, בפטור ממכרז ובחינם, ויש להשיבו למדינה בהינתן צורך ציבורי או כאשר הקרקע אינה מעובדת.

יחד עם זאת, טען הפורום כי הפיצוי עבור השבת הקרקעות צריך להיות פיצוי כספי בגין אובדן השימוש החקלאי בקרקע. פיצוי בדרך של זכויות יזום עתידיות ומתן זכויות ייזום בקרקע לאחר שינוי הייעוד, לשם ההתעשרות, הינו בלתי סביר בעליל ויש בו כדי להפלות ולקפח מגזרים אחרים בחברה שאינם זוכים להטבות שכאלה.

החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) התשע"ו -2016 מחייב השבת קרקעות בהליך מהיר בכפוף לפיצוי כספי. לעומת זאת, החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1470 מיום 15/6/2016, מגדילה לעשות וקובעת כי בנוסף לפיצוי הכספי יינתנו גם זכויות ייזום בקרקע (במרכז הארץ 20% ובאזורי עדיפות לאומית 25%).

לעמדת הפורום החלטת המועצה האמורה עומדת בניגוד לפסיקת בג"ץ שיח חדש. כידוע, מנגנון הפיצוי המעניק זכות ייזום בקרקע חקלאית לאחר שינוי ייעודה, שנקבע בהחלטת מועצה 727, נפסל על ידי בית המשפט העליון, בהיותו בלתי סביר בעליל, בבג"ץ 244/00 "שיח חדש" נ' שר התשתיות הלאומיות, פ"ד נו(6), 25.
בפסק דין זה נקבע כי החלטה 727 אינה עומדת בנורמות של שוויון, וכי היא עתידה לשאת השלכות חברתיות קשות. נקבע כי חישוב הפיצויים לחוכרים חקלאיים לפי שווי הקרקע לאחר שינוי היעוד - ולא לפי שוויה כקרקע חקלאית - מעניק לחוכרים החקלאים הטבה בשווי עתק, על חשבון הקופה הציבורית, ללא כל הצדקה עניינית. לכן נקבע כי החלטה 727 "היא בלתי סבירה בעליל ובטלה".

פורום הקרקעות טען כי ראוי שמקבלי ההחלטות יסתכלו על התמונה הכוללת: המגזר החקלאי, כבר עתה, זוכה להטבות יקרות ערך בבניה, בתעסוקה ובמסחר. מתן זכויות ייזום בקרקעות חקלאיות יאפשר את התעשרותם של מעטים מהנכס הציבורי ויביא להגדלת הפערים החברתיים גם בעתיד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- האגודה לצדק חלוקתי.