עו"ד תומר לינר, מומחה תביעות ביטוח ורשלנות רפואית
עו"ד תומר לינר, מומחה תביעות ביטוח ורשלנות רפואית
הודעה לעיתונות

החוק שעבר בכנסת מנסה לעשות סוף לעושק חברות הביטוח

לדברי עו"ד תומר לינר ממשרד ינובסקי-לינר המתמחה בתביעות ביטוח סיעודי: "מרבית תביעות הביטוח בבתי המשפט מתקבלות, ועד שהחוק יעבור את כל מסלולי החקיקה אל למבוטחים להתייאש אלא לפנות לייעוץ עם עו"ד שמומחה בתחום"

התנהגותן המקוממת של חברות הביטוח בישראל, בפרט בנושא תביעות ביטוח סיעודי, ידועות לשמצה. רבים בישראל זוכים לקבל את תגמולי הביטוח הסיעודי לו הם זכאים רק בהתערבות עורכי דין ותביעות משפטיות, אולם חוק שעבר בשבוע האחרון במליאת הכנסת בא לצמצם את התופעה המטרידה.
על פי הצעת החוק שהובילה ח"כ שרן השכל מוצע לקבוע שבחינת תום הלב של חברת ביטוח שנמנעה מתשלום תגמולים, תעשה מנקודת מבטו של המבטח הסביר. עוד מוצע לקבוע שנטל ההוכחה בנוגע לשאלת תום ליבו של המבטח וסבירות פעולותיו יוטלו על המבטח. בנוסף, מוצע כי המפקח על הביטוח יוכל להטיל עיצום כספי על מבטח שהפר את חובתו לשלם תגמולים במועד הקבוע בחוק.
בדברי ההסבר נכתב: "הסעיף המוצע מטיל פיצויים עונשיים על חברות הביטוח אשר פועלות פעמים רבות לדחיית תביעות של מבוטחים. חברות הביטוח רואות יתרון בדחיית התביעות, שכן חלק מהמבוטחים מוותרים על זכותם לתשלום ולחלופין, חלקם מגישים תביעה לבית המשפט. לאחר דיונים ארוכים, מחויבת חברת הביטוח על ידי בית המשפט לשלם את תגמולי הביטוח שהייתה צריכה לשלם מלכתחילה. כך נפגעת נכונות החברות לשלם את תגמולי הביטוח בזמן.
"התיקון קובע כי במידה וחברת הביטוח דחתה תביעת מבוטח, אשר התבררה והתקבלה לאחר מכן על ידי בית המשפט (בין אם התקבלה במלואה ובין אם באופן חלקי), תחויב חברת הביטוח בתשלום פיצוי עונשי בגובה של 30% מסכום תגמולי הביטוח שנפסקו למבוטח. בנוסף, במידה וקבע בית המשפט כי חברת הביטוח נהגה בחוסר תום לב, תחויב בפיצוי עונשי בגובה של 60% מסכום תגמולי הביטוח שנפסקו למבוטח."

במשרד עו"ד ינובסקי-לינר המתמחים בתביעות ביטוח, הגישו בשבועות האחרונים מספר תביעות של מבוטחים סיעודיים שנדחו על ידי חברות הביטוח ללא סיבה ממשית.

לדברי עו"ד תומר לינר ממשרד ינובסקי-לינר המתמחה בתביעות ביטוח בדגש על ביטוח סיעודי: "על פי הנתונים שהוצגו מעל לשליש מתביעות הביטוח בביטוח סיעודי מגיעות לבית המשפט ובית המשפט מוצא ש 48% מהתביעות מוצדקות, ו40% מגיעות לפשרה. חברות הביטוח נוהגות היום באופן שרירותי ובלתי מוצדק בניסיון להתיש את המבוטחים, על כן אני מברך על החוק, שלצערי מן הסתם עוד יעבור זמן רב עד שיתקבל, אבל אני ממליץ לכל מבוטח שתביעתו נדחתה להתייעץ עם עורך דין מומחה לתחום הביטוח ולשקול לתבוע את המגיע לו, כי אנחנו כעורכי דין שמומחים בתחום, רואים כי מרבית התביעות אכן מתקבלות".

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- וויזרד – תקשורת ויחסי ציבור.