מפרסם: לוטם תקשורת יח"צ
תאריך: 27/08/2017 11:55
נושא: חקלאות
הודעה לעיתונות

חוות הניסיונות היחידה בארץ שמתמחה בתחום האבוקדו בגליל המערבי על סף סגירה

חוות הניסיונות החקלאית גליל מערבי, הנמצאת בשטח השיפוט של העיר עכו ומשתרעת על שטח חקלאי של כ-500 דונם של מטעים וגידולי שדה, צפויה להיסגר בעקבות החלטת המדינה על הפקעת השטח למטרת בניית שכונות מגורים חדשות בעכו.

חוות הניסיונות, משרתת עשרות ישובים בגליל המערבי שעבורם ענף המטעים מהווה עוגן וחוסן כלכלי ותעסוקתי, המשמש גם לאחיזה ושמירה על קרקעות המדינה באזור הפריפריה. החווה הינה מרכז הפיתוח המרכזי של האבוקדו בישראל לאורך השנים. המחקרים והניסויים הרבים שנעשו בחווה השביחו באופן יוצא דופן את תנובת האבוקדו הישראלי ואיכותו בהשוואה לעולם כולו, והביאו למיתוגו של הפרי הישראלי המוביל, לא רק בארץ אלה גם כמותג איכות בחו"ל. (יותר מ70% מכלל יבול האבוקדו מיועד לייצוא למדינות אירופה).

לדברי רמי בר זיו, מנהל החווה, אין התנגדות עקרונית למהלך הממלכתי, זאת מתוך הבנה לחשיבות התפתחותה של העיר עכו, אך קיימת דרישה חד משמעית להקצאת שטח חלופי במרחב הגליל המערבי שניתן יהיה להעתיק אליו את החווה, שהיא, כניסוחו של בר זיו " אסם האבוקדו הישראלי".
בר זיו מציין, כי בחווה פותחו במשך השנים זני אבוקדו ייחודיים ובהם: גליל – הזן שמאפשר להתחיל את שיווק באמצע אוגוסט (עד כניסתו לשווקים של הזן מסוג אטינגר ), ארד- זן המתאפיין ומצטיין בפוריות רבה והזנים לביא, נאור ועירית- דמויי זן האס המוכר והאהוב. כמו כן התמחתה החווה בביצוע ניסויים להתאמת גידולי האבוקדו בהשקייה במי קולחין ואף ביצעה מחקרים פורצי דרך בבנושא משטרי השקייה ודישון, המשפרים באופן דרמתי את יבול המטעים.

בפנייה דחופה להתערבות שר החקלאות ופיתוח הכפר, ח"כ אורי אריאל, בנושא חוות הניסיונות החקלאית בגליל המערבי, כותבים עורכי הדין דן שווץ ויאיר בנימיני ממשרד גדעון פישר ושות', כי מרגע ההודעה על הפקדת התכנית לבניית מתחמים מועדפים לדיור (תכנית תמל/1042), בשטח הכולל בתוכו גם את השטח העיקרי של החווה "התהפך" שעון החול הסופר את משך הזמן בו תוכל להתקיים פעילות החווה במיקומה הנוכחי. במכתבם, מפרטים השניים את הנזקים המשמעותיים שייגרמו במקרה של סגירת החווה ובהם, בין השאר, פגיעה בהליך מחקר והשבחה של זני אבוקדו, חיסולו של אתר המחקר הארצי של ענף האבוקדו, פגיעה ישירה במענה ובמערך ההכשרות של חקלאי הגליל המערבי, פיטורין של עובדים רבים במגזר החקלאי בפריפריה, ירידה לטמיון של מילויני שקלים שהושקעו בטיפוח החווה ועוד.
בפנייתם הדחופה, מבקשים עורכי הדין את התערבותו של השר לאלתר ונקיטת פעולה אקטיבית של משרד החקלאות והגשת התנגדות מטעם משרד החקלאות לתוכנית תמל/1042 עקב הפגיעה הצפויה במגזר החקלאי בכלל, ובתחום המו"פ החקלאי הייחודי לאזור הגליל המערבי בפרט. בנוסף, מבקשים הפונים לזמן ישיבה דחופה של נציגי החווה עם השר וצוות משרדו, כדי לדון ולהיערך לבחינת חלופות אפשרויות להעתקת מיקומה של החווה, על מנת למזער את הנזק שיגרם למגזר החקלאי בישראל כתוצאה מסגירתה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- לוטם תקשורת יח"צ.