הודעה לעיתונות

סכנה לשנת הלימודים האקדמית בעבודה סוציאלית

סכנה לשנת הלימודים האקדמית בעבודה סוציאלית
איגוד העובדים הסוציאליים הכריז על סכסוך עבודה של מדריכי הסטודנטים בע"ס

סכנה לשנת הלימודים האקדמית בעבודה סוציאלית. כ-1,500 מדריכי הסטודנטים לעבודה סוציאלית, המכשירים את הסטודנטים לעבודה מעשית, הפסיקו להגיש הערכות סטודנטים לסמסטר א', שאמורות להינתן עד סוף החודש, והחל מהסמסטר הבא יחדלו להכשיר את הסטודנטים באופן מעשי, דבר שמעמיד בסכנה את שנת הלימודים האקדמית. פעולות אלה הינן חלק ממאבק העובדים הסוציאליים, המשמשים כמדריכי סטודנטים, הדורשים העלאה והשוואת שכר של המדריכים בכל האוניברסיטאות והמכללות ללימודי עבודה סוציאלית, ונמצאים בסכסוך עבודה באישור איגוד העובדים הסוציאליים שבהסתדרות.

במסגרת לימודי עבודה סוציאלית באוניברסיטאות ובמכללות נדרשים הסטודנטים מידי שנה לעבור הכשרה מעשית מקצועית, על-ידי מדריכים שהינם עובדים סוציאליים, במסגרות השונות של השירותים הסוציאליים: בשירותי הרווחה, מערכת הבריאות, חברות סיעוד, עמותות שונות וכדומה. לדברי יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים, צפרא דוויק, קיים חוסר שוויון ואי אחידות בין האוניברסיטאות והמכללות השונות באשר לגובה תשלום שכר המדריכים; אין אחידות במספר החודשים עליהם המדריכים מקבלים שכר, כאשר כל בית ספר לעבודה סוציאלית משלם אחרת; אין הסדרה בין בתי הספר למקומות העבודה בדבר השכר, ביטוח המדריכים, שעות ההדרכה; העדר תנאים סוציאליים אחידים; וכדומה.

"התחום הזה פרוץ", טוענת צפרא דוויק, יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים, "כל בית ספר לעבודה סוציאלית משלם כיום למדריכים לפי ראות עיניו, והעובדים הסוציאליים שהוכשרו לשמש כמדריכים וככאלה המכשירים את דור העתיד בעבודה הסוציאלית, לא מתוגמלים כראוי עבור עבודתם ולפי רצון ושרירות ליבו של המוסד האקדמי, ממנו מגיעים הסטודנטים".

לטענת איגוד העובדים הסוציאליים לפני כשמונה חודשים התקיימה פגישה עם סגן יו"ר המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה), פרופ' אדן פרלמן וצוותו ובעקבותיה התקיימה לפני כחצי שנה פגישה ביוזמת ראשי בתי הספר לעבודה סוציאלית עם נציגי המדריכים לעבודה סוציאלית, במסגרתה הוצגו סוגיות מהותיות בנושא הסדרת מעמדם ושכרם של מדריכי הסטודנטים בהכשרה מעשית במסגרת לימודי עבודה סוציאלית. לבקשת ראשי בתי הספר ניתנה להם ארכה של שלושה חודשים לקדם את הנושא, אולם מאז לא חלה כל התקדמות.

"למרות פנייתנו החוזרות ונשנות אנו זוכים להתעלמות מוחלטת וליחס מזלזל, שמתבטא בהתעלמות גורפת של כל הגורמים הרלוונטיים, בין אם בעל-פה או בכתב", אומרת צפרא דוויק, יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים. "לכן לא נשארה בידינו ברירה, אלא לפתוח בסכסוך עבודה, גם במחיר של פגיעה בהכשרת דור העתיד של העובדים הסוציאליים".

במידה ודרישות מדריכי העובדים הסוציאליים לא יענו, הם מתכוונים החל מסמסטר ב' לחדול כליל מההכשרה המעשית של הסטודנטים לעבודה סוציאלית.

--------------------------------------------------------
לפרטים: דוד גולן, דובר איגוד העובדים הסוציאליים, טל' 050-5702070

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- דוד גולן - אסטרטגיה ותקשורת.