הודעה לעיתונות

הקפאת הרפורמה בנוגע לייצוא הקנאביס

על הממשלה להימנע מכל עיכוב נוסף ולטפל בהקדם בפתרון היצוא שבלעדיו אין טעם לפתח את הענף.

בעקבות החלטתו של רה"מ לעצור את הרפורמה הנוגעת ליצוא קנאביס רפואי לחו"ל, קוראים בתנועת כפרי האיחוד החקלאי לממשלה לשקול את צעדיה מחדש: על הממשלה להימנע מכל עיכוב נוסף ולטפל בהקדם בפתרון היצוא שבלעדיו אין טעם לפתח את הענף.

בתנועת האיחוד החקלאי מזכירים כי כל משרדי הממשלה למעט המשרד לביטחון פנים תומכים ברפורמה ועל בסיס מסקנות הועדה הבינמשרדית והאישורים שחילק משרד הבריאות הוקמו מאות מיזמים של חברות, אזרחים וישבים כפריים שכבר נערכו והשקיעו ממון רב.
בתנועת האיחוד החקלאי מזכירים כי לישראל יש את הידע והטכנולוגיה שיכולה לפרנס מאות משפחות ולהביא מטבע זר למדינה ביצוא של תחום ידע שכרגע לישראל יש בו יתרון תחרותי. עיכוב הרפורמה מטעמים שוליים, פוגע בפוטנציאל ייצוא בסכומים של מיליארדים.

לדברי עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי, העובדה המביכה היא כשראש הממשלה ושריו נוסעים ברחבי העולם הם מתפארים בחקלאות הישראלית שכיום כמעט ואינה נהנית מסיוע כלכלי וזאת בשונה מהמדינות המפותחות.

בתנועת האיחוד החקלאי מנהלים בשבועות האחרונים מגעים עם שרי הממשלה על מנת לקדם את ההחלטה בנושא וקוראים לממשלה להימנע מכל עיכוב נוסף. התליית עתידו של ענף ששווה מליארדים רבים לכלכלה בסוגית האכיפה והתמהמהות הממשלה אינה רצינית. יש לטפל בהקדם בפתרון היצוא ולמנוע פגיעה נוספת בישובים הכפריים שהשקיעו משאבים רבים ובגורמים אחרים שהשקיעו ממון רב שכן לא ירחק היום וחלון ההזדמנויות שי לישראל בתחום זה יסגר.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- מוני מרדכי תקשורת שיווקית.