מפרסם: עיריית ירושלים
תאריך: 10/03/2019 16:06
נושא: חינוך
הודעה לעיתונות

סטודנטים ירושלמים - היקף המלגות של עיריית ירושלים יוכפל והן תוענקנה לירושלמים בלבד

1,000 מלגות סטודנטים, בסך 10,000 ₪ לסטודנט, תמורת 140 שעות מעורבות חברתית בירושלים

משה ליאון: "זוהי עוד הבטחת בחירות שמתממשת, אדאג ללא הפסקה לכל צורכיהם של צעירי העיר"

בשורה אמיתית לתיכוניסטים ולסטודנטים הירושלמים. בהוראת ראש העיר משה ליאון, קרן המלגות העירונית של עיריית ירושלים תכפיל את היקף המלגות שהיא מעניקה, מ- 5 מיליון ₪ ל- 10 מיליון ₪ ומעתה והלאה הן תוענקנה אך ורק לבוגרי מוסדות לימוד בירושלים אשר ירשמו ללימודים גבוהים בעיר.

קרן המלגות העירונית, המנוהלת ע"י העירייה יחד עם הקרן לירושלים ופועלת בשיתוף מפעל הפיס, תעניק לכ- 1,000 סטודנטים אשר לומדים במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה בירושלים, מלגות בסך 10,000 ₪ כל אחת, תמורת 140 שעות תרומה לקהילה במהלך שנת הלימודים, בכ-20 ארגונים שונים ובמגוון תכניות ומסגרות התנדבות בירושלים.

משה ליאון, ראש העיר ירושלים : " זוהי עוד הבטחת בחירות שמתממשת, אחרי שעת החניה ורפורמת העסקים. עיריית ירושלים בראשותי תמשיך ותשקיע את מירב משאביה בצעירי ירושלים ויחד נצעיד את בירת ישראל לפסגות חדשות. אני בטוח שצעד זה יעזור משמעותית לצערי העיר ונראה אותם נשארים בעיר גם לאחר סיום לימודיהם".

ברשות הצעירים בעיריית ירושלים הסבירו כי נתונים שנאספו על ידם מלמדים על כך ש- 81% מתוך הצעירים הירושלמים הנשארים ללמוד בעיר, יישארו בה גם לאחר הלימודים, ועל כן המלגות הן צעד נוסף אשר נועד לעודד את מסיימי התיכונים בירושלים להישאר בה ולהגביר את מעורבותם החברתית בעיר.

חבר מועצת העיר, יוסי חביליו: "אני מברך על החלטתו של רה"ע להגדיל את קרן המלגות העירונית. השינוי הוא שמהשנה רק ירושלמים יזכו לקבל את המלגה. זהו עוד צעד חשוב בהשארת צעירי ירושלים בעיר. אני בטוח שהצעד הזה יניב תוצאות ויותר צעירים ירושלמים יישארו לחיות בעיר."

מהקרן לירושלים נמסר כי הכפלת תקציב קרן המלגות היא בשורה עבור הסטודנטים הירושלמים והקרן תמשיך במאמציה בגיוס כספים נוספים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- עיריית ירושלים.