הודעה לעיתונות

תפן הגדילה את הגיוס במניות ואופציות להיקף מיידי של כ-16 מיליון שקלים ממשקיעים מובילים ומבעלי השליטה בחברה

בין המשקיעים גם לאון רקנאטי, סול קיי, קרן סיטרין, גרי ליבלר מקרן שביט, יקי אמסלם מקבוצת אלמוג

קבוצת המשקיעים תשקיע 14.9 מיליון שקלים בגיוס מיידי, ובהנחת מימוש מלא של האופציות, גיוס נוסף של 10.1 מיליון שקלים. בעלי השליטה, אלויט LCS פארמה ואורי וייס ישקיעו סך של כ-1 מיליון שקלים נוספים במחיר של 8 שקלים למניה, הגבוה בכ-1.4 ש"ח ממחיר הגיוס של המשקיעים

תפן (ת"א: תפן), העוסקת בתחום הקנאביס הרפואי ופועלת במקטעים שונים, ביניהם, ריבוי, גידול, מחקר ופיתוח ומקדמת פעילות גלובלית בתחום הקנאביס הרפואי, מתכבדת להודיע על הגדלת הגיוס מקבוצת משקיעים מובילים, במניות ובאופציות, בסך מיידי של 14.9 מיליון שקלים ועם מימוש מלא של האופציות גיוס נוסף של 10.1 מיליון שקלים. הגיוס מהווה הבעת אמון מצד משקיעים מובילים וישמש את החברה למימוש האסטרטגיה העסקית לרבות התרחבות בינלאומית.

הגיוס מקבוצת המשקיעים כולל מניות ואופציות לא רשומות ולא סחירות, ביחס של אופציה אחת לכל שתי מניות, ומבוצע במסגרת הקצאה פרטית חסומה. למשקיעים יוקצו מניות במחיר של 6.61 שקלים למניה, בכפוף להוראות ההסכם, כשמחיר המימוש של האופציות הוא 9 שקל למניה והן ניתנות למימוש במשך 12 חודשים.

בנוסף, תגייס החברה מבעלי השליטה אלויט LCS ואורי וייס, כ-1 מיליון שקלים במחיר מניה של 8 שקלים, הגבוה בכ-1.4 שקל מהמחיר האפקטיבי של הגיוס מקבוצת המשקיעים. תנאי השקעתם של בעלי השליטה זהים לתנאי ההשקעה של קבוצת המשקיעים למעט המחיר למניה. השקעתם של בעלי השליטה כפופה בין השאר לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות תפן.

לרשימת המשקיעים המלאה: https://maya.tase.co.il/reports/details/1217498

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- TheInvestor – Real PR/IR Action.