מפרסם: רשות מקרקעי ישראל
תאריך: 20/12/2020 15:33
נושא: נדל"ן
קרדיט: משרד האדריכלים עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע"מ
קרדיט: משרד האדריכלים עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע"מ
הודעה לעיתונות

הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל), אישרה לתוקף היום (20.12.2020) את תכנית רמ"י רכסים צפון.

התכנית הוכנה ביוזמת רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף פעולה מלא עם מועצה מקומית רכסים, מועצה אזורית זבולון וגופים רבים נוספים, תוכננה על ידי משרד האדריכלים עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע"מ, ברגישות רבה, כדי ליצור איזון בין כל בעלי הענין.

מדובר בתכנית גדולה וייחודית המאזנת בין אינטרסים רבים של אוכלוסיות מגוונות, ערכי טבע איכותיים (נחל ציפורי), כבישים ארציים, שטחים פתוחים וחקלאיים, שטחי תעסוקה קיימים, בעלויות מורכבות ועוד.

לתכנית הוגשו התנגדויות מעטות, אשר רובן עסקו בהיבטים שמאיים ותחבורתיים בלבד.

תכנית רכסים צפון, תמ"ל 1094, צמודה לישוב רכסים, לכיוון כביש ארצי מס. 70. התכנית אמורה לאפשר חיזוק נוסף של הישוב רכסים, המהווה מרכז חרדי חשוב במחוז חיפה, בהמשך לתכניות בניה גדולות שאושרו בישוב בשנתיים האחרונות. התכנית הינה בשטח של כ- 1,650 דונם וכוללת שכונת מגורים חדשה בת 2,501 יח"ד, בצפיפות ממוצעת של כ- 18.25 יח"ד לדונם נטו, מהן 250 יח"ד מיוחד ו-563 יח"ד קטנות.

בחלקה המערבי כוללת התכנית רחבה ניכרת של אזור תעסוקה קיים, בו מוצעים כ- 130,000 מ"ר שטחים עיקריים סחירים ביעודים שונים. אזור תעסוקה זה, אשר תוכנן בשיתוף פעולה עם מועצה אזורית זבולון, יסייע לפתח תעסוקה המתאימה לאוכלוסיה החרדית שתתגורר בסמוך וגם יחזק את הבסיס הכלכלי של המועצה המקומית רכסים. בחלקה הצפון מזרחי של התכנית, בתחום הישוב איבטין, בנגישות מצויינת למחלף חדש על כביש 6, בצמוד לכניסה חדשה לישוב, יוקם מרכז מסחר ותעסוקה בתחום הישוב איבטין, הכולל כ- 41,200 מ"ר שטחים עיקריים.

התכנית כוללת גם הטייה, שיקום ופיתוח פארק נחל, בקטע מנחל ציפורי, על פי מאפיינים שנקבעו יחד עם רשות הניקוז ורשות הטבע והגנים. הנחל עובר כיום בתעלת בטון הכלואה בין תחנת דלק לכביש. התכנית מאפשרת יצירת תוואי מפותל ורחב (מעל 100 מטר), הכולל פארק איכותי משני צידי הנחל. תכנית זו מבטלת חלק מתוואי כביש 762 הקיים וכוללת חלק מתוואי כביש 762 החדש, אשר יחבר בין כביש 6 לכביש 70. תכנית להטיית תוואי הכביש מקודמת (תמ"א/ 31/ א/ 3/ 1) במועצה הארצית במקביל ותוך תיאום, באופן ששתי התכניות יוכלו להתבצע ללא תלות הדדית ביניהן.

חיבור חדש זה יאפשר נגישות מצויינת של הישובים רכסים, איבטין וחלק מערי הקריות לכביש 6.
השכונה תוכננה בהנחה שתתגורר בה אוכלוסיה חרדית. דבר זה השפיע הן על הפרוגרמה לשטחי ציבור (ובעיקר כמות וסוג מוסדות הציבור) המותאמת לאוכלוסיה זו על פי התקנים והן על יתר עקרונות התכנון. עקרונות התכנון, אשר גובשו יחד עם מנהיגי הישוב רכסים ובהתייעצות שלהם עם רבנים, מכוונים להקמת שכונה להולכי רגל לאוכלוסיית יעד ברוכת ילדים ורמת מינוע נמוכה יחסית. שלד השכונה מבוסס על קישוריות של צירי הליכה רגליים מוצלים והירארכיה של שטחים פתוחים.

השכונה תתבסס על תחבורה ציבורית מסיבות חברתיות, כלכליות וסביבתיות. במרחק הליכה קצר מ- 250 מטר מכל דירה תהיה תחנת אוטובוס ובהמשך ימוקמו גם תחנות מטרונית בתוך השכונה ובשוליה. התכנית כוללת גם שני מסופי אוטובוסים לשם תמיכה בתחבורה הציבורית. כבר כיום אוכלוסית רכסים נחשבת למובילה בארץ בשימוש בתחבורה ציבורית וחשוב מאוד שאוכלוסייה המורגלת בכך תקבל תכנון המעודד המשך מגמה זו. התכנית כוללת אך ורק חניה תת קרקעית (בקומת אחת) - כדי להבטיח בטיחות לילדים מעל הקרקע, להימנע מצפיפות נמוכה וממשטחי אספלט ענקיים בין הבניינים.

מוסדות החינוך והדת של השכונה הינם "במרכז התכנון", במובן העקרוני ובמובן המילולי. במוסדות אלה תמהיל שימושים ציבוריים מגוון וכמקובל באוכלוסיה החרדית, הם יכללו פעילות כמעט בכל שעות היממה לבעלי גילאים שונים ולצרכים ציבוריים מגוונים. הגדולים שבהם צמודים לפארקים, כדי לאפשר ניצול מיטבי גם של השטחים הפתוחים על ידי הציבור הרחב.

גובה ותמהיל בניני המגורים מותאם לאוכלוסיה החרדית: קומת קרקע + 4 קומות (וחצי קומת פנטהאוז). התכנית מחייבת תמהיל דירות מגוון של 2-6 חדרים ברמת כל מגרש. זאת כדי לאפשר גיוון גילאי האוכלוסיה ומעבר דירות בתוך אותו אזור, מבנן או מגרש, עם שינוי בגודל המשפחה, לאורך החיים. לחלק גדול מהמגרשים גם חצר מרכזית שתהווה מקום מפגש ומשחק לילדים הרבים בשכונה. בנוסף לכך נוצל השטח שבין הכבישים הסובבים לבין המגורים (שהורחקו כדי למנוע חילול שבת) לפארקים נושאיים לטובת תושבי השכונה. מעבר לכך, מתוכנן גשר להולכי רגל ורוכבי אופניים, אשר יאפשר נגישות מיידית לפארק נחל ציפורי, אשר יפותח במסגרת תכנית זו. בצמוד לפארק הנחל מתוכנן מגרש לכפר נופש, אשר יאפשר פיתוח תיירותי המותאם לאוכלוסיה החרדית וכן הקמת מתקני ספורט ונופש.

שכונה זו, תבטיח איכות חיים גבוהה לתושבי רכסים החדשים ומשפרי הדיור, עם עירוב שימושים בצפיפות גבוהה יחסית למגזר החרדי, בטיחות ושמירה על ערכי התרבות והדת, התבססות על תחבורה ציבורית והליכה רגלית באופן העונה על צורכי האוכלוסיה החרדית בראייה נוכחית וצופה פני עתיד.

רפי אלמליח, מנהל בכיר אגף לתכנון ופרויקטים ברמ"י, ציין כי "מדובר בתכנית אשר מהווה מרכז חרדי חשוב במחוז חיפה אשר כוללת בתוכה מס' רב של יחידות דיור. התכנית תוכננה בהתאם לצרכי הציבור החרדי, הקמת שכונה להולכי רגל לאוכלוסיית יעד ברוכת ילדים, ורמת מינוע נמוכה יחסית, מטרת התכנית היא להבטיח איכות חיים גבוהה לתושבי רכסים, תוך מתן דגש על בטיחות ושמירה על ערכי התרבות והדת, תחבורה ציבורית והליכה רגלית בהתאם לצרכי האוכלוסייה החרדית".

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- רשות מקרקעי ישראל.