מפרסם: רשות מקרקעי ישראל
תאריך: 20/12/2020 15:35
נושא: נדל"ן
קרדיט: "משרד מילוסלבסקי אדריכלים"
קרדיט: "משרד מילוסלבסקי אדריכלים"
הודעה לעיתונות

תכנית רשות מקרקעי ישראל לשכונת חבצלת בנתניה אושרה על ידי הותמ"ל

== תכנית רשות מקרקעי ישראל להקמת שכונת מגורים בצפון נתניה הכוללת כ- 2,800 יחידות דיור ו 500 יחידות דיור מוגן, 60,000 מ"ר תעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים, מתקנים הנדסיים ומרכז תחבורה אושרה על ידי הותמ"ל ((הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור ).
==

הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור החליטה לאשר היום (20.12.2020) את תכנית רשות מקרקעי ישראל להקמת שכונת חבצלת בנתניה..

התוכנית מאזנת בין הצורך להוסיף יחידות דיור חדשות בבניה עירונית רוויה בצפון נתניה, הצורך להרחיב את היישובים בעמק חפר ולצד זה – שמירה על השטחים הפתוחים, על הגן הלאומי ועל רצועת החוף הנהדרת שבאזור.

בתכנית תמהיל של מבנים בגובה עד 9 קומות וכן מגדלי מגורים בגובה 15-22 קןמות בעלי חזית מסחרית, דיור מוגן וכן אזורי תעסוקה.

צפונית לנתניה, מתוכנן כביש שיתחיל מהמחלף שייבנה על כביש 2 שמגיע לכיכר מרכזית שהשילוב ביניהם יביאו ליצירת ציר מרכזי בעל עירוב שימושים.
בניצב לכביש זה מתוכננת דרך עירונית שתשלב מסחר, מגורים, תעסוקה ודיור מוגן של 500 יח"ד, ובשולי השכונה בינוי מרקמי בגובה של עד 9 קומות.

התכנית שמה דגש על יצירת חיי קהילה איכותיים, הכוללים עירוב שימושים מגוון, פיתוח הכולל שבילי אופניים לשמירה על איכות החיים של התושבים, ותכנון דיור מוגן כחלק מהשכונה, על מנת לשמר את הקשישים כחלק אינטגרלי מהקהילה.

בנוסף, מרחיבה התוכנית שלושה ישובים במועצה האזורית עמק חפר בזכות תוספת יח"ד לחבצלת השרון, צוקי ים ושושנת העמקים, בצפיפויות הנעות בין 4.5 יח"ד לדונם נטו ל- 14 יח"ד לדונם נטו בשטחי המועצה האזורית עמק חפר.

תמהיל יחידות הדיור בנוי מבתים צמודי קרקע ודירות בבניה רוויה מרקמית בגובה 4-5 קומות. יחידות דיור אלו מתווספות לסך כל יחידות הדיור המאושרות ביישובים, והתוספת המוצעת הינה בהתאם למתאפשר בתמ"א 35. תכנון זה מוסיף 72 יחידות דיור לחבצלת השרון (הרחבה צפונית), 165 יחידות דיור לצוקי ים ו- 112 יחידות דיור לשושנת העמקים.

התכנית מתבססת על ציר תנועה מאושר לפי עח/1/128/א הנקרא כביש חבצלת, אך מסיטה אותו צפונה על מנת לאפשר את השלמת הרקמה הבנויה בנתניה בצורה מיטבית ולהרחיק את הכביש ממושב אביחיל. זאת בנוסף להרחבת מחלף חבצלת כדי לאפשר את היקפי הבינוי במרחב.

התוכנית מייצרת, מצפון לשכונה החדשה, רצועת שטחים חקלאים עם הנחיות מיוחדות שמטרתן לשמור על פרוזדור אקולוגי היוצר רצף שטחים פתוחים בין הגן הלאומי אביחיל במזרח לבין רצועת החוף במערב, בין היתר על ידי שינוי יעוד משטחי מגורים לשטחים פתוחים וריכוז הבינוי בבנייה רוויה בצמוד לישוב הקיים.

תכנון השכונה הופקד בידי האדריכל גיא מילוסלבסקי.

רפי אלמליח, מנהל בכיר אגף לתכנון ופרויקטים ברמ"י, ציין: "מדובר בתכנית שבמסגרתה ניתן מענה להגדלת היצע יחידות הדיור באזור ביקוש באופן משמעותי.
התכנית כוללת מס' רב של יח"ד, דיור מוגן תעסוקה ועירוב שימושים מגוון, וכן מרכז תחבורה ציבורית אשר מתוכנן באופן יעיל וקישורי תוך שמירה על איכות החיים של התושבים, ויצירת חיי קהילה איכותיים."

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- רשות מקרקעי ישראל.