מפרסם: רשות מקרקעי ישראל
תאריך: 24/01/2021 12:05
נושא: נדל"ן
הודעה לעיתונות

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 9 זוכים במכרז בגבעת המטוס בירושלים לבניית 1,257 יח"ד

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 9 זוכים במכרז לרכישת זכויות חכירה בקרקע לבניית 1,257 יח"ד ב – 10 מתחמים בבניה רוויה בגבעת המטוס מתוכן 501 יח"ד במסלול מחיר מופחת, 718 יח"ד בשוק החופשי ו- 38 יח"ד לדיור ציבורי. (מכרז ים/61/2020).

שכונת גבעת המטוס בירושלים, נמצאת ממערב לדרך חברון, ממזרח ומדרום לבית צפפא. בשכונה יבנו בניינים בני 12 קומות במרכז השכונה ובניינים בני -4-6 קומות במורדות.

לכל המתחמים, למעט אחד שיפורסם מחדש, נקבעו זוכים. המכרז במסלול מחיר מופחת קובע מראש את המחיר לזכאים למ"ר בנוי . מחירי הדירות שנקבעו במכרז משקפים הנחה של 17% בהשוואה לדירות דומות בשוק. כל הקרקעות ששווקו הינן קרקעות בניהול רשות מקרקעי ישראל. הזכויות המוקצות הן בהתאם לטבלת הקצאה ואיזון שקבעה התכנית (מק/14295).

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 1,546,244₪.
המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 1,795,103₪.
המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 2,126,915₪.
הדירות יכללו מרפסת, מחסן וחניה.

נזכיר כי בתכנית דיור במחיר מופחת, נקבע מחיר מרבי למ"ר ומחיר מזערי למ"ר. הזוכה יבחר לפי מבחן דו שלבי. בשלב הראשון - נבחר מי שהציע את המחיר הנמוך ביותר למ"ר דירתי. בשלב השני- וככל שיש מספר הצעות השוות למחיר המזערי, - תבחר ההצעה של המציע שהציע את התוספת הגבוהה ביותר על המחיר הנקוב במכרז על הקרקע.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- רשות מקרקעי ישראל.