הודעה לעיתונות

ננוקס מודיעה על תוצאות כספיות לרבעון השלישי 2021 ומספקת עדכון עסקי

ננוקס מודיעה על תוצאות כספיות לרבעון השלישי 2021 ומספקת עדכון עסקי

מדווחת על התקדמות לקראת פיתוח שרשרת אספקה גלובלית
סיימה את הרבעון השלישי עם מזומנים וניירות ערך סחירים של 180.3 מיליון דולר

ההנהלה תארח שיחת ועידה ושידור אינטרנט היום, 17 בנובמבר, בשעה 15:30

נווה אילן, 17 בנובמבר 2021, (BUSINESS WIRE):

NANO-X IMAGING LTD ("Nanox" או "החברה", נאסד"ק: NNOX), חברת טכנולוגיית הדמיה רפואית חדשנית, הודיעה היום על תוצאות הרבעון השלישי שהסתיים ב-30 בספטמבר 2021 וסיפקה עדכון עסקי.

כפי שדווח בעבר, ננוקס (Nanox) השלימה את המיזוג עם NANO-X AI LTD (לשעבר Zebra Medical Vision LTD, "Nanox AI"), חברת אנליטיקה להדמיות רפואיות המבוססות על לימוד מעמיק, בעסקת מניות שלמה בשווי של כ-110 מיליון דולר בסגירה, עם עד 84 מיליון דולר בתמורה מותנית שישולמו במניות נוספות אם Nanox AI תתקשר באחד משני הסכמים מסחריים ייעודיים ותשיג ציוני דרך מסוימים. בנוסף, השלימה החברה את רכישת USARAD Holdings, Inc, ספקית מובילה של שירותי טלרדיולוגיה, ואת הנכסים של MDWEB, LLC, שוק מבוזר המחבר בין מתקני הדמיה עם רדיולוגים, תמורת כ-7.3 מיליון דולר במזומן ו-12.9 מיליון דולר במניות, עם עד 2.0 מיליון דולר במזומן ועד 8.0 מיליון דולר במניות בתמורה נדחית עבור השלמת ציוני דרך שונים.

"הרבעון השלישי היה מכריע עבור Nanox.ARC, שכן התקדמנו באופן משמעותי לקראת מסחור של מערכת הננוקס במספר חזיתות. בין ההישגים האחרונים שלנו, המשכנו לאבטח את שרשרת האספקה שלנו, הגדלנו את צבר ההזמנות שלנו על ידי חתימה על הסכמי MSaaS נוספים, ובעיקר, השלמנו שלוש עסקאות מיזוגים ורכישות אסטרטגיות שהוכרזו בעבר", אמר רן פוליאקין, יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל של ננוקס. "אנו מצפים להמשיך את ההתקדמות שלנו לעבר המטרה שלנו להביא את הטכנולוגיה פורצת הדרך לשוק בשנת 2022".

עיקרי הרבעון השלישי וההתפתחויות האחרונות:

  • השלמת מיזוג עם Nanox AI ורכישות של USARAD Holdings, Inc ו-MDWEB, LLC, מיזוג עם Zebra ורכישות של USARAD ו-MDWEB ככתוב לעיל.
  • התקשרות בהסכם MSaaS עם International Clinics Group, מפיצת ציוד רפואי המשרתת בתי חולים ציבוריים ופרטיים, מערכות בריאות, בתי חולים צבאיים ומרכזים רפואיים בצ'ילה, בוליביה ופרו, לפריסה של 350 יחידות Nanox.ARC. נכון להיום, החברה התקשרה בהסכמי MSaaS לפריסה של 6,500 יחידות Nanox.ARC.
  • Nanox AI השיגה את אישור ה-FDA 510(k) השמיני שלה עבור הפתרון Coronary Artery Calcium (CAC) שלה כחלק מהיצע בריאות האוכלוסייה שלה. CAC הוא סמן ביולוגי חשוב בקביעת הסיכון למחלות כליליות. פתרון ה-CAC צפוי להעצים רופאים לדווח על ממצאים ולהמליץ על טיפולים מונעים לפני התרחשות אירוע כלילי, ויש לו פוטנציאל להציל חיים תוך הפחתת עלויות למערכות הבריאות. המשימה של Nanox AI היא לעזור לאבחן אוכלוסיות בקנה מידה גדול עם הפתרונות מבוססי הבינה המלאכותית שלה, ומאפשרת ל-IDN ולמשלמים מסחריים לזהות ולטפל בחולים בסיכון למצבים כרוניים ובמקביל לבצע התאמה מדויקת לסיכון האוכלוסייה המכוסה שלהם.
  • עשינו התקדמות להתחלת הייצור המסחרי של שבב הסיליקון MEM בידי חברת הבת הקוריאנית של החברה, שהוא חלק בלתי נפרד ממקור קרני הרנטגן הדיגיטלי של ננוקס. אנו מצפים שהייצור במתקן החדש יתחיל בפיילוט שייערך בתחילת 2022.
  • עדכון קליני ורגולטורי: החברה התקדמה לקראת השלמת הפיתוח של מערכת ה-Nanox.ARC. החברה מצפה להמשיך לייעל ולפתח תכונות נוספות של Nanox.ARC והיא שוקלת להגיש בטווח הקרוב בקשת 510(k) נוספת עבור הגרסה הבאה של מערכת Nanox.ARC מרובת המקורות שלה , אשר תהנה מהמשוב של ה-FDA שהתקבל על הגרסה הראשונה של מערכת ה-Nanox.ARC מרובת המקורות.

התוצאות הכספיות לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021

עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021, החברה דיווחה על הפסד נקי של 13.5 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי של 11.1 מיליון דולר לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2020, בעיקר בשל גידול במחקר ובפיתוח שלנו. והוצאות הנהלה וכלליות, אשר הופחתו בגין קיצוץ בהוצאות השיווק שלנו.

הוצאות המחקר והפיתוח ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו ב-3.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020. העלייה נבעה מעלויות מחקר ופיתוח הקשורות ל-Nanox.ARC והענן רב המקורות, לרבות גידול במספר העובדים במחר והפיתוח, עלויות הקשורות לתהליך האישור הרגולטורי המתמשך ותגמול מבוסס מניות.

הוצאות השיווק ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו ב-1.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020. הירידה נבעה בעיקר מירידה של 1.7 מיליון דולר בתגמול מבוסס מניות שקוזז חלקית על ידי עלייה של 0.5 מיליון דולר בשיווק והוצאות מיתוג.
הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו ב-8.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020. הגידול של 1.9 מיליון דולר נבע בעיקר מעלייה בעלות העבודה שלנו בסך של כ-0.5 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מגידול עלייה במספר העובדים שלנו הקשורים להרחבת קבוצת הניהול של החברה והתשתית הארגונית הכוללת, עלייה בהוצאות ביטוח D&O שלנו בסך של כ-0.5 מיליון דולר, עלייה בשכר הייצוג המשפטי שלנו בסך של כ-0.6 מיליון דולר עקב החקירה של SEC והתביעה ייצוגית כמתואר בטופס 6-K שלנו שהוגש ב-17 בנובמבר 2021 והוצאות עסקה בקשר לרכישות של Nanox AI, USARAD Holdings, Inc והנכסים של MDWEB, LLC בסכום של כ-0.5 מיליון דולר.

המזומנים נטו ששימשו לפעילות התפעולית בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021 עמדו על 7.0 מיליון דולר. החברה סיימה את הרבעון השלישי של 2021 עם מזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך סחירים של 180.3 מיליון דולר.

ההפסד הנקי non-GAAP בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2021 עמד על ב-8.5 מיליון דולר, בהשוואה ל- 5.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020 בעיקר בשל גידול בהוצאות המחקר והפיתוח שלנו, בהוצאות הכלליות והמנהליות ובהוצאות השיווק שלנו. הוצאות המחקר והפיתוח non-GAAP בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2021 היו ב-3.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020. הוצאות השיווק non-GAAP בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2021 היו 1.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020. הוצאות מינהליות על Non-GAAP בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2021 הסתכמו ב-4.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020.

התאמה בין GAAP לבין אמצעים פיננסיים non-GAAP לתקופות של שלושה חודשים ותשעה חודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021 ו-2020 מסופקת בתוצאות הכספיות שהן חלק מהודעה לעיתונות זו. ההפרש בין המדד הפיננסי GAAP לצעדים הפיננסיים Non-GAAP לעיל מיוחס בעיקר לפיצוי מבוסס מניות, הוצאות הנפקה משניות והוצאות משפטיות בקשר עם ליטיגציה ייצוגית וחקירת ה- SEC.

נכון ל-30 בספטמבר 2021, לחברה היו כ-47.9 מיליון מניות.

פרטי שיחת ועידה ושידור אינטרנט

יום רביעי, 17 בנובמבר, 2021 בשעה 08:30 ET / 15:30 שעון ישראל
משקיעים מארה"ב/קנדה חיוג חינם: (877) 550-3765
משקיעים מארה"ב/קנדה חיוג בינלאומי: (409) 937-8962

מזהה ועידה: 7872065
קישור לשידור אינטרנט: Nanox Q3 2021 Earnings Call

אודות Nanox

Nanox, שנוסדה על ידי היזם הסדרתי רן פוליאקין, היא חברה ישראלית המפתחת מקור רנטגן דיגיטלי ברמה מסחרית המיועד לשימוש ביישומי הדמיה רפואית בעולם האמיתי. Nanox מאמינה כי הטכנולוגיה החדשה שלה יכולה להפחית באופן משמעותי את העלויות של מערכות הדמיה רפואיות ומתכננת לחפש שיתופי פעולה עם ארגוני בריאות וחברות מובילות בעולם כדי לספק שירות הדמיה לגילוי מוקדם ובמחיר סביר לכולם. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת www.nanox.vision.

הצהרות צופות פני עתיד

הודעה לעיתונות זו עשויה להכיל הצהרות צופות פני עתיד הכפופים לסיכונים ולאי-ודאויות. כל ההצהרות שאינן עובדות היסטוריות הכלולות בהודעה לעיתונות זו הן הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות אלה כוללות, בין היתר, כל הצהרות הנוגעות לייזום, תזמון, התקדמות ותוצאות של פעילות המחקר והפיתוח, הייצור והמסחור של החברה ביחס לטכנולוגיית מקור הרנטגן שלה וה- Nanox.Arc, היכולת לממש את היתרונות הצפויים של הרכישות והסיכויים העסקיים הצפויים של החברה והחברות הנרכשות. במקרים מסוימים, באפשרותך לזהות הצהרות צופות פני עתיד לפי מינוח כגון "יכול", "עשוי", "להאמין", "עשוי", "להעריך", "להמשיך", "לצפות", "מתכוון", "צריך", "תוכנית", "צריך", "יכול", "לצפות", "לחזות", "פוטנציאל" או השלילי של מונחים אלה או ביטויים דומים אחרים. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על מידע שיש לחברה כאשר הצהרות אלה נאמרות או על אמונתה בתום הלב של ההנהלה נכון לאותה תקופה ביחס לאירועים עתידיים, והן כפופות לסיכונים ולאי-ודאויות העלולים לגרום לביצועים או לתוצאות בפועל להיות שונים מהותית מאלה המובעים בהצהרות צופות פני עתיד או מוצעות. גורמים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלה הצפויות כיום כוללים: סיכונים הקשורים ל-(1) חוסר היכולת לשלב בהצלחה את החברות הנרכשות, (2) חוסר היכולת לממש את היתרונות הצפויים של הרכישות, שעשויות להיות מושפעות, בין היתר, מתחרות, זיהוי מותגים, היכולת של החברות הנרכשות לצמוח ולנהל צמיחה ברווחיות ולשמור על עובדי המפתח שלהן, (3) עלויות הקשורות לרכישות ו/או התחייבויות לא ידועות או בלתי ניתנות להערכה, (4) שינויים בחוקים או בתקנות החלים המשפיעים על פעילות החברות הנרכשות, (5) אי עמידה ביעדי פיתוח הטכנולוגיה הצפויים, (6) כישלון החברות הנרכשות להרחיב ביעילות פתרונות הדמיה רפואית מקצה לקצה ברחבי העולם, (7) שינויים גלובליים, פוליטיים, כוחות כלכליים, עסקיים, תחרותיים, שוק ורגולטורי, ו-(8) (i) היכולת של Nanox להשלים את הפיתוח של Nanox.Arc; (ii) היכולת של Nanox להדגים בהצלחה את היתכנות הטכנולוגיה שלה ליישומים מסחריים; (iii) הציפיות של Nanox לגבי הצורך, תזמון ההגשה, וקבלה ותחזוקה של, אישורים או אישורים רגולטוריים לגבי טכנולוגיית מקור הרנטגן שלה ו Nanox.Arc מגופים רגולטוריים ברחבי העולם ועמידתה המתמשכת בתקני האיכות והדרישות הרגולטוריות החלים; (iv) היכולת של Nanox להיכנס ולשמור על הסדרים סבירים מבחינה מסחרית עם יצרנים וספקים של צד שלישי לייצור Nanox.Arc; (v) קבלת השוק של Nanox.Arc והמודל העסקי המוצע של תשלום לפי סריקה; (vi) הציפיות של Nanox לגבי שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים והיתרונות הפוטנציאליים שלהם; ו(vii) היכולת של Nanox לנהל עסקים ברחבי העולם, בין היתר.

לדיון בסיכונים ובאי-ודאויות אחרים, ובגורמים חשובים אחרים, שכל אחד מהם עלול לגרום לתוצאות בפועל של Nanox להיות שונות מאלה הכלולות בהצהרות צופות פני עתיד, עיין בסעיף שכותרתו "גורמי סיכון" בדוח השנתי של Nanox בטופס 20-F לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020, ובהגשות הבאות לרשות ניירות הערך והבורסה של ארה"ב. הקורא לא צריך להסתמך על הצהרות צופות פני עתיד הכלולות בהודעה לעיתונות זו

למעט כנדרש על פי חוק, Nanox אינה מתחייבת לעדכן בפומבי הצהרות צופות פני עתיד לאחר מועד דוח זה כדי להתאים הצהרות אלה לתוצאות בפועל או לשינויים בציפיות החברה.

non-GAAP צעדים פיננסיים

הודעה לעיתונות זו כוללת מידע על צעדים פיננסיים מסוימים שאינם מוכנים בהתאם לעקרונות החשבונאיים המקובלים בארה"ב ("GAAP"), כולל הפסד נקי non-GAAPהמיוחס למניות רגילות, הוצאות מחקר ופיתוח (non-GAAP), הוצאות שיווק non-GAAP והוצאות כלליות ומנהליות non-GAAP. אמצעים אלה על בסיס non-GAAP אינם מבוססים על מתודולוגיה מתוקננת כלשהי שנקבעה על ידי GAAP ואינם דומים בהכרח לאמצעים דומים שהוצגו על ידי חברות אחרות.

הפסד נקי non-GAAP המיוחס למניות רגילות, הוצאות מחקר ופיתוח non-GAAP, הוצאות שיווק non-GAAP והוצאות כלליות ומנהליות non-GAAP כל אחד מתאים להוצאות פיצוי מבוססות מניות.

הנהלת החברה ודירקטוריון החברה נוקטים באמצעים פיננסיים אלה על בסיס non-GAAP להערכת ביצועי החברה. החברה מספקת למשקיעים מדדים אלה על-על-GAAP של ביצועי החברה, משום שההנהלה סבורה כי צעדים פיננסיים אלה על non-GAAP, כאשר הם נצפים בתוצאות החברה תחת GAAP וההתאמות הנלוות, מועילים בזיהוי מגמות ביסוד הפעילות השוטפת. עם זאת, הפסד נקי non-GAAP המיוחס למניות רגילות, הוצאות מחקר ופיתוח Non-GAAP, הוצאות שיווק non-GAAP והוצאות כלליות ומנהליות non-GAAP אינם מדדים לביצועים הפיננסיים תחת GAAP, ובהתאם לכך, אין לראות בהן חלופות למדדי GAAP כאינדיקטורים לביצועים התפעוליים. כמו כן, אין לראות בהפסד נקי non-GAAP המיוחס למניות רגילות, הוצאות מחקר ופיתוח non-GAAP, הוצאות שיווק non-GAAP והוצאות כלליות ומנהליות Non-GAAP.

התאמה של GAAP מסוים לאמצעים פיננסיים non-GAAP סופק בטבלאות הכלולות בהודעה לעיתונות זו.

ליצירת קשר

Company Contact:
Tamar Aharon Cohen
Nanox Imaging
[email protected]
Investor Contact:
Mike Cavanaugh
ICR Westwicke
[email protected]

מקור: NANO-X IMAGING LTD

תוכן הודעה זו בשפת המקור, מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית BUSINESS WIRE

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- נוי תקשורת.