הודעה לעיתונות

תשובה לא מספקת An unsatisfactory answer

ראש הממשלה
מתגאה בכך שממשלתו
בשום פנים ואופן
לא תנהל שום מו"מ
עם הפלסטינים
ובודאי שלא תגיע
לשום הסכם איתם.

שר החוץ מבהיר
חד משמעית
שגם כאשר הוא
יהיה ראש ממשלה
המדיניות הזאת
תישאר על כנה.

כל פלסטיני,
בכל מקום ובכל זמן,
יכול ליפול קרבן
להתעללות שרירותית
ולעיתים קטלנית
בידי חיילים ישראלים.
גם זקן בן 80
אינו בטוח.

המתנחלים אינם מסתפקים
באלימות הצבא
ומוסיפים מנה גדושה
של אלימות משלהם.

מבחינת הממשלה
המצב הזה יכול וצריך
להימשך לנצח.

כאשר מאשימים אותם
בניהול מדיניות אפרטהייד,
ראש הממשלה ושר החוץ
זועקים:
"אנטישמיות! אנטישמיות!"

מה לעשות, התשובה הזאת
פשוט לא משכנעת.

הודעת גוש שלום
6.2.2022
לפרטים: אדם קלר 054-2340749

An unsatisfactory answer

The Prime Minister
Takes pride
In the fact that
His government
Will not negotiate
With the Palestinians
Under any circumstances,
And certainly not
Make an agreement
With them.

The Foreign Minister
Made it crystal clear
That when he
Becomes Prime Minister,
That policy will
Remain unchanged

Any Palestinian,
Anywhere and at any time,
Can fall victim to
Arbitrary, sometimes fatal,
Abuse by Israeli soldiers.
Even an 80 year-old grandfather
Is not safe.

The settlers are not satisfied
With the army's violence
And add a full measure
Of their own violence.

As far as the government
Is concerned,
This state of affairs
Can and should
Continue indefinitely.

When accused of
Imposing a policy
Of apartheid,
The Prime Minister
And the Foreign Minister
Shriek: "Antisemitism! Antisemitism!"

But, truth to tell,
That response
Just rings hollow.

Gush Shalom statement
Feb. 6, 2022
Contact: Adam Keller +972-(0)54-2340749