הודעה לעיתונות

מצור ימי? איזו נבזות!

מצור ימי? איזו נבזות! י

חיל הים הרוסי
מטיל מצור על
חופי אוקראינה
ומונע לחלוטין
הגעת ספינות.

בישראל ציינו
אמצעי התקשור
את המצור הימי הזה
כביטוי נוסף של
תוקפנות רוסית
הראויה לגינוי.

תושבי רצועת עזה
ישמחו לשמוע
שבאיחור גדול
מתחילים ישראלים
להתנגד להטלת
מצור ימי.

הודעת גוש שלום 17.3.2022
לפרטים: אדם קלר 054-2340749

A naval blockade? What a villainy! i

The Russian navy
Has imposed
A naval blockade
On Ukraine,
Preventing all ships
From arriving.

In Israel
The media
Pointed to
The naval blockade
As one more
Deplorable manifestation
Of Russian aggression.

The residents of
The Gaza Strip
Should be glad
To know that,
Albeit very late,
Israelis are beginning
To oppose
Naval blockades.

Gush Shalom statement, March 17, 2022