הודעה לעיתונות

בסיס הסוחרים המגוון של Riskified היו המנוע לצמיחה של 20% בנפח הסחורה ברוטו וצמיחה של 15% בהכנסות ברבעון הראשון של 2022

בסיס הסוחרים המגוון של Riskified היו המנוע לצמיחה של 20% בנפח הסחורה ברוטו וצמיחה של 15% בהכנסות ברבעון הראשון של 2022

מאשררת מחדש את התחזית הפיננסית לשנה המלאה 2022

ההנהלה תארח שיחת ועידה היום, 17 במאי, בשעה 8.30 בבוקר ET

ניו יורק, 17 במאי 2022, (BUSINESS WIRE) :

Riskified Ltd (NYSE: RSKD), פלטפורמת ניהול סיכונים המאפשרת מסחר אלקטרוני ללא חיכוכים, הודיעה על תוצאות פיננסיות לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2022. החברה תערוך שיחת משקיעים כדי לדון בתוצאות אלו היום ב- 8:30 בבוקר שעון מזרח ארצות הברית.

"אנו מרוצים מתוצאות הרבעון הראשון שלנו, המשקפות את ההשפעה של המשך הצמיחה בתוך בסיס הלקוחות הקיים שלנו, בשילוב עם הוספת לקוחות חדשים, כמו גם שיפור הגידול בנפח הסחורה ברוטו ובחיובים מסוחרי הכרטיסים והנסיעות שלנו." אמר עידו גל, מייסד שותף ומנכ"ל Riskified. "מכיוון שהרוב המכריע של הסוחרים ברחבי העולם עדיין מסתמכים על פתרונות פנימיים שאנו מחשיבים כאיטיים, לא מדויקים, יקרים ובלתי גמישים, אנו מאמינים שהשוק נותר בשל לשינוי משמעותי. אנחנו כבר רואים תשואות חיוביות ומומנטום מההשקעות הקודמות שלנו, ואנו נשארים ממוקדים בהזדמנויות שאנו מצפים מהן לספק החזר גבוה על ההשקעה עבור Riskified. המאמצים הממוקדים הללו כוללים חתירה להשגת נתח שוק גדול יותר בתעשיות חדשות ובאזורים גיאוגרפיים חדשים, והמשך ההרחבה של חבילת המוצרים שלנו כדי לעזור לסוחרים לנווט בנקודות חיכוך סמוכות בשוק המסחר האלקטרוני".

דגשים עסקיים ברבעון הראשון של 2022

*מינוף בסיס מגוון של תעשיות כדי ליהנות ממגמת הפתיחה מחדש: סוחרים קיימים החלו למכור כמויות משמעותיות של טיסות עבור חברות התעופה, כרטיסים לאירועים ומוצרים דומים בקטגוריית הכרטוס והנסיעות שלנו. כתוצאה מכך, נפח הסחורה ברוטו של Riskified מכרטוס ונסיעות גדל ב-291% במונחים של שנה לשנה.

*הוספת כמה מהקמעונאים המקוונים המובילים בעולם לפלטפורמה: כמה סוחרים חדשים בוורטיקאלים מבוססים הצטרפו לאקו סיסטם של Riskified, כולל אופנה יוקרתית, אופנה מהירה וקמעונאות מרובת ערוצים מגוונת. מבחינתה של Riskified חשיבות רבה יש להחתמה של אחד מקמעונאי האופנה המקוונים הגדולים בעולם שחולל מהפכה בתעשיית האופנה עם נוכחות ביותר מ-150 מדינות ברחבי העולם, מה שלדעתנו מרחיב עוד יותר את היקף העלייה במכירות הגדולה ממילא בתוך בסיס הלקוחות הקיים שלנו.

*ביצועים חזקים של אסטרטגיית Land & Expand: Riskified המשיכה לבצע בהצלחה את אסטרטגיית Land & Expand שלה, שלדעתנו מניעה רווחים בנפח הסחורה ברוטו ובטווח הארוך גם הרחבת הרווח הגולמי, ככל שההתקשרויות עם הלקוחות גדלות ומתבגרות. מספר לקוחות קיימים גדולים הרחיבו את הקשרים החוזיים שלהם על ידי הגשת אוכלוסיות הזמנות נוספות דרך הפלטפורמה שלנו.

ראו את ההודעה במקור בשפה האנגלית:

https://www.businesswire.com/news/home/20220517005533/en/

נקודות עיקריות בביצועים הפיננסיים ברבעון הראשון של 2022

הטבלה הבאה מסכמת את התוצאות הכספיות המאוחדות שלנו לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2022 וב-2021, באלפים למעט במקרים שצויינו:

Three Months Ended March 31,
2022 2021
(unaudited)
Gross merchandise volume ("GMV") in millions(1) $ 22,678 $ 18,928
Increase in GMV year over year 20 % 77 %
Revenue $ 58,845 $ 51,083
Increase in revenues year over year 15 % 54 %

Gross profit $ 30,368 $ 28,628
Gross profit margin 52 % 56 %

Operating profit (loss) $ (32,826 ) $ (3,349 )
Net profit (loss) $ (33,264 ) $ (43,652 )

Adjusted EBITDA(1) $ (13,447 ) $ (296 )

"השנה שלנו מתחילה טוב, עם צמיחה ב- GMV ברבעון הראשון והצמיחה בהכנסות מונעות בעיקר על ידי המשך ההתרחבות של הפלטפורמה שלנו על פני סוחרים חדשים וקיימים, וחדירה לתעשיות וגיאוגרפיות מגוונות", אמרה אמרה אגליקה דוטצ'בה, מנהלת כספים ראשית בריסקיפייד. "אנו מרוצים מהמומנטום שלנו, מעודדים מהצמיחה האחרונה בענף הכרטיסים והנסיעות, מההתרחבות הגיאוגרפית שלנו ומהזדמנויות הצמיחה ארוכות הטווח שלפנינו. אנו שומרים על התחזית הפיננסית לשנה כולה שעליה מסרנו בסוף פברואר. אנו מאמינים שגישה זו מאזנת את ההתלהבות שלנו מהמשך הצמיחה של העסק שלנו מול התנודתיות הכלכלית העולמית והחזרה של היקפי מסחר אלקטרוני רחבים יותר לרמות נורמליות לפני המגפה".

תחזית פיננסית

לשנה שתסתיים ביום 31 בדצמבר 2022, Riskified ממשיכה לצפות:

*הכנסות בין 254 מיליון דולר ל-257 מיליון דולר
*EBITDA מתואם (2) בין מינוס 69 מיליון דולר ל-66 מיליון דולר

GMV(1) הוא אינדיקטור ביצועי מפתח ו- EBITDA מתואם הוא מדד non-GAAP. ראו "אינדיקטורים לביצועי מפתח ומדדים Non-GAAP" לקבלת מידע נוסף אודות מדד non-GAAP זה ו"התאמת מדדי GAAP ל- non-GAAP " להתאמה של מדד non-GAAP זה למדד GAAP הדומה ביותר באופן ישיר ביותר.

(2)איננו יכולים לספק התאמה של הנחיית EBITDA מתואם לשנת הכספים שתסתיים ביום 31 בדצמבר 2022 לרווח נקי (הפסד) מכיוון שפריטים מסוימים שאינם נכללים ב- EBITDA מתואם אך כלולים ברווח הנקי (הפסד), המדד הפיננסי GAAP הדומה ביותר שלו באופן ישיר, אינם ניתנים לחיזוי על בסיס צופה פני עתיד ללא מאמץ בלתי סביר או שאינם בשליטתנו. בפרט, איננו יכולים לחזות את התזמון או את סדר הגודל של הוצאות פיצוי מבוססות מניות ורווחים או הפסדים של עסקאות מט"ח לפי העניין ללא מאמצים בלתי סבירים, ופריטים אלה עשויים להשפיע באופן משמעותי, בנפרד או במצטבר, על מדדי GAAP בעתיד.

פרטי שיחת ועידה ושידור אינטרנט

החברה תארח שיחת ועידה כדי לדון בתוצאותיה הכספיות היום, 17 במאי 2022 בשעה 8:30 בבוקר שעון מזרח. ניתן לגשת לשידור חי של השיחה מאתר קשרי המשקיעים של Riskified בכתובת ir.riskified.com. כדי לגשת לשיחת הוועידה באופן טלפוני, מתקשרים בארצות הברית רשאים לחייג 1-877-311-0521 או 1-470-495-9499 למתקשרים מחוץ לארצות הברית ולהיכנס באמצעות מספר מזהה הועידה 8772848. ההודעה לעיתונות עם התוצאות הכספיות וכן חומרי הצגת המשקיעים יהיו נגישים מאתר האינטרנט של החברה לפני שיחת הוועידה ir.riskified.com.

כשעה לאחר השלמת השיחה החיה, תהיה זמינה גרסה מאוחסנת בארכיון של שידור האינטרנט באתר קשרי המשקיעים של Riskified בכתובת ir.riskified.com לתקופה של 30 יום לפחות. שידור חוזר טלפוני של שיחת הוועידה יהיה זמין עד 24 במאי 2022, החל משעתיים לאחר תום שיחת הוועידה. כדי לגשת להפעלה החוזרת, מתקשרים בארצות הברית רשאים לחייג 1-855-859-2056 או 1-404-537-3406 ולהזין את אותו מזהה שיחת ועידה המפורט לעיל עבור השיחה החיה.

מדדי ביצועים מרכזיים ומדדי Non-GAAP

הודעה לעיתונות זו והטבלאות הנלוות וחומרי המצגות הקשורים מכילים אינדיקטורים מסוימים לביצועי מפתח ומדדים non-GAAP: GMV, EBITDA מתואם, עלות הכנסות non-GAAP, הוצאות תפעול non-GAAP לפי פריט שורה, תזרים מזומנים חופשי, רווח נקי non-GAAP (הפסד) ורווח נקי non-GAAP (הפסד) למניה. אין לפרש מדדים אלה על בסיס non-GAAP כמסקנה שהתוצאות העתידיות שלנו לא יושפעו מפריטים חריגים או אחרים. EBITDA מתואם, עלות הכנסות non-GAAP, הוצאות תפעול non-GAAP לפי שורה, ורווח נקי non-GAAP (הפסד) ורווח נקי non-GAAP (הפסד) למניה יש מגבלות ככלים אנליטיים בכך שהם אינם משקפים עלויות מזומנים מסוימות שעשויות לחזור על עצמן בעתיד, כולל, בין היתר, דרישות מזומנים עבור עלויות להחלפת נכסים להיות פחת ופחת או תשלומים במזומן עבור מסים. ההנהלה מפצה על מגבלות אלה על ידי הסתמכות על תוצאות GAAP שלנו בנוסף לשימוש במדדים אלה שאינם GAAP כמדדים משלימים של הביצועים שלנו. המדדים non-GAAP המשמשים במסמך זה אינם דומים בהכרח לכיתובים בעלי כותרת דומה של חברות אחרות עקב שיטות חישוב שונות. אין לראות במדדים הפיננסיים non-GAAP בבידוד, כחלופה למידע שהוכן והוצג בהתאם ל- GAAP או עדיף עליו. מדדים אלה משמשים לעתים קרובות אנליסטים, משקיעים ובעלי עניין אחרים להערכת חברות בתעשייה שלנו. על ידי מתן מדדים אלה non-GAAP יחד עם התאמה למדד GAAP הדומה ביותר בארה"ב, אנו מאמינים שאנו משפרים את הבנת המשקיעים את העסק שלנו ואת תוצאות הפעילות שלנו, כמו גם מסייעים למשקיעים להעריך עד כמה אנו מבצעים את היוזמות האסטרטגיות שלנו. אנו מגדירים נפח סחורה גולמית ("GMV") כערך הדולרי הכולל ברוטו של הזמנות שהתקבלו על ידי הסוחרים שלנו ונבדקו באמצעות פלטפורמת ניהול הסיכונים האלקטרונית שלנו במהלך התקופה שצוינה, כולל הזמנות שלא אישרנו.

אנו מגדירים את ה- Adjusted EBITDA כרווח נקי (הפסד) המותאם להסרת השפעות ההפרשה למס הכנסה, הכנסות מריבית, נטו, הכנסה אחרת (הוצאה), נטו, פחת והפחתות, הוצאות פיצוי מבוססות מניות ומסי שכר הקשורים לפיצוי מבוסס מניות.

אנו מגדירים את עלות ההכנסות non-GAAP כעלות GAAP של הכנסות המותאמות להסרת ההשפעות של פחת והפחתות, הוצאות פיצוי מבוססות מניות ומסי שכר הקשורים לפיצוי מבוסס מניות, אם רלוונטי.

אנו מגדירים הוצאות תפעול non-GAAP לפי שורה כהוצאות תפעול GAAP המותאמות להסרת ההשפעות של פחת והפחתות, הוצאות פיצוי מבוססות מניות ומסי שכר הקשורים לפיצוי מבוסס מניות, במידת הצורך.

אנו מגדירים תזרים מזומנים חופשי כמזומנים נטו המסופקים על ידי (בשימוש) פעילויות תפעוליות, פחות תשלומים במזומן עבור רכוש וציוד ועלויות פיתוח תוכנה מהוונות.

אנו מגדירים רווח נקי non-GAAP (הפסד) למניה כרווח נקי non-GAAP (הפסד) חלקי מניות ממוצעות משוקללות non-GAAP, המוגדרות להלן.

אנו מגדירים רווח נקי non-GAAP (הפסד), המשמש לחישוב הרווח הנקי non-GAAP (הפסד) למניה, כרווח נקי GAAP (הפסד) מותאם להסרת ההשפעות של פריטים ייחודיים או לא חוזרים כגון הפסדי שבח על התחייבויות כתבי המניות המועדפים להמרה שלנו וזכויות להמרה מועדפות למניות, כמו גם הוצאות שאינן במזומן כגון פחת והפחתות, הוצאות פיצוי מבוססות מניות ומסי שכר הקשורים לפיצוי מבוסס מניות.

אנו מגדירים מניות ממוצעות משוקללות non-GAAP, המשמשות לחישוב הרווח הנקי non-GAAP (הפסד) למניה, שכן המניות הממוצעות המשוקללות של GAAP המשמשות לחישוב הרווח הנקי (הפסד) למניה, מותאמות לשקף את המניות הרגילות שהונפקו בקשר עם ההנפקה אשר מצטיינות נכון לסוף התקופה כאילו היו מצטיינות נכון לתחילת התקופה המוקדמת שהוצגה לצורך השוואה.

EBITDA מתואם, עלות הכנסות non-GAAP, הוצאות תפעול non-GAAP לפי שורה, תזרים מזומנים חופשי, רווח נקי non-GAAP (הפסד) ורווח נקי non-GAAP (הפסד) למניה הם מדדים non-GAAP שההנהלה והדירקטוריון שלנו משתמשים בהם כמדד משלים לביצועים שלנו מכיוון שהם מסייעים לנו להשוות את הביצועים התפעוליים שלנו על בסיס עקבי, כפי שהם מסירים את ההשפעה של פריטים שאנו מאמינים שאינם משקפים ישירות את פעולות הליבה שלנו. אנו משתמשים גם ב- EBITDA מתואם למטרות תכנון, כולל הכנת תקציב התפעול השנתי הפנימי שלנו והתחזיות הפיננסיות שלנו, כדי להעריך את הביצועים והיעילות של היוזמות האסטרטגיות שלנו ולהעריך את היכולת שלנו להרחיב את העסק שלנו. בנוסף, אנו מספקים תזרים מזומנים חופשי מכיוון שמדובר בצעד נזילות non-GAAP שלדעתנו מספק מידע שימושי להנהלה ולמשקיעים על כמות המזומנים שנוצרת על ידי העסק שיכול לשמש להזדמנויות אסטרטגיות, כולל השקעה בעסק שלנו וחיזוק המאזן שלנו.

עיינו בטבלאות שלהלן להתאמות של מדדים פיננסיים אלה שאינם GAAP למדדי GAAP הדומים ביותר באופן ישיר.

הצהרות צופות פני עתיד

הצהרות מסוימות בהודעה לעיתונות זו עשויות להוות הצהרות ומידע "צופה פני עתיד", במשמעות סעיף 27A לחוק ניירות ערך משנת 1933, סעיף 21E לחוק הבורסה לניירות ערך משנת 1934, והוראות הנמל הבטוח של חוק הרפורמה בליטיגציה של ניירות ערך פרטיים בארה"ב משנת 1995 המתייחסות לציפיות והשקפות הנוכחיות שלנו לגבי אירועים עתידיים. במקרים מסוימים, ניתן לזהות הצהרות צופות פני עתיד אלה על ידי מילים או ביטויים כגון "עשוי", "עשוי", "יהיה", "יכול", "היה", "צריך", "מצפה", "מתכנן", "צופה", "מתכוון", "לחפש", "להאמין", "להעריך", "לחזות", "פוטנציאל", "להמשיך", "להרהר", "אפשרי" או מילים דומות. הצהרות צופות פני עתיד אלה כפופות לסיכונים, אי-ודאויות והנחות, שחלקן אינן בשליטתנו. בנוסף, הצהרות צופות פני עתיד אלה, לרבות הצהרות לגבי ההכנסות שלנו והנחיית EBITDA מותאמת לשנת הכספים 2022, פוטנציאל צמיחה עתידי בתעשיות חדשות וגיאוגרפיות חדשות, הנחות מידול פנימיות ותוכניות עסקיות ואסטרטגיה, משקפות את השקפותינו הנוכחיות ביחס לאירועים עתידיים ואינן ערובה לביצועים עתידיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהמידע הכלול בהצהרות צופות פני עתיד כתוצאה ממספר גורמים, לרבות, ללא הגבלה, את הדברים הבאים: ההיסטוריה התפעולית המוגבלת שלנו ויכולתנו לנהל את הצמיחה שלנו; ההיסטוריה שלנו של הפסדים נטו וגידול צפוי בהוצאות התפעול; היכולת שלנו להשיג רווחיות; היכולת שלנו לשמור ולשפר את המותג שלנו; היכולת שלנו למשוך סוחרים חדשים, לשמור על סוחרים קיימים ולהגדיל את המכירות של המוצרים שלנו לארגונים קיימים; התלות שלנו בהמשך השימוש בכרטיסי אשראי ובאמצעי תשלום אחרים החושפים את בית העסק שלנו לסיכון של הונאת תשלומים; שינויים בחוקים ובתקנות הקשורים לשימוש בכרטיסי אשראי, כגון PSD2, אשר עשויים להמשיך להשפיע על ה- GMV שלנו ולשנות או להפחית את מקרי השימוש במוצרים שלנו; היכולת שלנו ליישם בהצלחה את התוכנית העסקית שלנו לאור תנאים מקרו-כלכליים, כגון האטה כלכלית, שינויים בהתנהגות הצרכנים (לרבות כתוצאה מהגבלות הקשורות לקוביד-19), בעיות בשרשרת האספקה הגלובלית וגורמים אחרים שעשויים להשפיע על נפחי המסחר האלקטרוני ועשויים להשפיע על הביקוש לשירותים שלנו או להשפיע לרעה מהותית על מצבם הפיננסי של השותפים העסקיים שלנו ועל תוצאות הפעילות שלנו; היכולת שלנו להמשיך ולשפר את מודלי למידת המכונה שלנו או אם מודלי למידת המכונה שלנו מכילים שגיאות או שאינם יעילים בדרך אחרת או אינם פועלים כראוי; היכולת שלנו לחזות את ההכנסות העתידיות שלנו בהתחשב במחזורי המכירות הארוכים שלנו; עונתיות; היכולת שלנו לפעול בתעשייה תחרותית מאוד; ריכוז סוחרים; היכולת שלנו להשיג את שולי הרווח התפעולי הרצויים; עמידתנו במגוון רחב של חוקים ותקנות בארה"ב ובעולם; היכולת שלנו לפתח שיפורים למוצרים שלנו; התלות שלנו במנהלים ובהנהלה הבכירה שלנו, והיכולת שלנו למשוך כישרונות חדשים, במיוחד בישראל; הניסיון המוגבל שלנו בקביעת התמחור האופטימלי עבור המוצרים שלנו; היכולת שלנו להשיג מימון נוסף בתנאים נוחים או בכלל; ההסתמכות שלנו על שירותי האינטרנט של אמזון; היכולת שלנו לזהות שגיאות, פגמים או שיבושים בפלטפורמה שלנו; היכולת שלנו להגן על הנתונים האישיים או של הסוחרים שלנו ושל הצרכנים שלהם מפני פרצת אבטחה ולציית לחוקים ותקנות הנוגעים לפרטיות והגנה על נתונים של צרכנים; היכולת שלנו להתרחב לשווקים מחוץ לארצות הברית; היכולת שלנו להרחיב ביעילות את כוח המכירות שלנו כדי להקל על צמיחת ההכנסות; ריכוז כוח ההצבעה שלנו כתוצאה ממבנה המעמד הכפול שלנו; וגורמי סיכון אחרים המפורטים בסעיף 3.D - "גורמי סיכון" בדוח השנתי שלנו בטופס 20-F, שהוגשו לרשות ניירות ערך (SEC) ב-25 בפברואר 2022, ומסמכים אחרים שהוגשו או נמסרו ל-SEC. הצהרות אלה משקפות את הציפיות הנוכחיות של ההנהלה לגבי אירועים עתידיים וביצועים תפעוליים ומדברות רק נכון למועד הודעה זו לעיתונות. אתה לא צריך לשים הסתמכות מופרזת על כל הצהרות צופות פני עתיד. למרות שאנו מאמינים כי הציפיות המשתקפות בהצהרות צופות פני עתיד הן סבירות, איננו יכולים להבטיח כי תוצאות עתידיות, רמות פעילות, ביצועים ואירועים ונסיבות המשתקפות בהצהרות צופות פני עתיד יושגו או יתרחשו. למעט כנדרש בחוק החל, איננו מתחייבים לעדכן או לתקן בפומבי הצהרות צופות פני עתיד, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או בכל דרך אחרת, לאחר התאריך שבו נאמרות ההצהרות או כדי לשקף את התרחשותם של אירועים בלתי צפויים.

אודות Riskified
Riskified מאפשרת לעסקים לממש את הפוטנציאל המלא של מסחר אלקטרוני באמצעות הפיכתו לבטוח, נגיש ומבוצע בצורה חלקה. ריסקיפייד בנתה את הדור הבא של פלטפורמת ניהול הסיכונים במסחר אלקטרוני, המאפשרת לסוחרים מקוונים לייצר יחסים של אמון עם לקוחותיהם. באמצעות מינוף למידת מכונה המסתמכת על הרשת הגלובלית של הסוחרים, הפלטפורמה של ריסקיפייד מזהה את האדם מאחורי כל פעולה מקוונת, ומסייעת לסוחרים – הלקוחות של ריסקיפייד – לנטרל את האיום וחוסר הוודאות מעסקיהם. ריסקיפייד מניעה מכירות רבות יותר ומקטינה את היקף ההונאות והוצאות תפעול אחרות עבור הסוחרים, ושואפת לספק חוויות לקוח טובות יותר בהשוואה לביצועים שרשמו הסוחרים טרם תחילת השימוש בריסקיפייד. קבלו מידע נוסף ב- riskified.com.

ליצירת קשר:

קשרי משקיעים :

Chris Mammone
The Blueshirt Group for Riskified
[email protected]

תקשורת ארגונית:

Rowena Kelley
[email protected]

מקור: Riskified Ltd

תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- נוי תקשורת.