מדיניות הפרטיות באתר Scooper

מדיניות הפרטיות של Scooper מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש המצ"ב. קרא אותם בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על קריאת והבנת מדיניות זו.

1. מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.

2. הנך מצהיר ומסכים, כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר אינו סודי ואתה מעניק לאתר רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי לשלם לרוכש.

3. הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום, אנא, שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה. הנהלת האתר רשאית לשלוח לרוכשים בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות SMS מידע אודות מוצרים שונים וקישורים לרכישתם. אם הרוכש אינו מעונין לקבל את הדואר כאמור לעיל, באפשרותו שלא לקבלו באמצעות פניה בטלפון: 077-3017077 או בפקס: 03-7608501 ולבקש הסרה או בגוף ההודעה שנשלחה יהיה קישור להסרה.

4. האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל שיידרש או ככל שתוטל עליו חובה על-פי דין.

5. בעת השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון וכד') וכן מידע לא פרטי (כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן ועוד).

6. האתר יעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות הבאות:

6.1. אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש.

6.2. שיפור האתר או השירות, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב מהמשתמשים.

6.3. טיפול במחלוקות.

6.4. טיפול בבעיות טכניות.

6.5. שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם.

6.6. פעילות שיווקית או שיפור המוצרים שלנו.

6.7. כל פעולה אחרת המותרת לחברה לפי כל דין.

7. הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים. כמו כן, הנך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.

8. לידיעתך, לאתר רישיון מאגר מידע שמספרו- 700061884, המאגר מוחזק על ידי חברת סקופר בע"מ, ח.פ. 514236215.

9. לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 כל אדם רשאי לפנות לאתר בבקשה לעיין במידע שהאתר מחזיק אודותיו, וככל שימצא כי המידע אינו נכון ו/או מדויק ו/או שלם רשאי לפנות לבעל מאגר המידע (החברה) לתיקון המידע או מחיקתו (במקרים מסויימים). שים לב, כי מחיקת המידע עלולה למנוע ממך שימוש באתר או בחלק משירותיו.

10. בחירה בכפתור "צור קשר" ולאחריו מילוי פרטי הלקוח הנדרשים (לרבות שם, ומספר טלפון וכו') בשדות הרלוונטיים תאפשר לחברה ליצור קשר ישיר עם הלקוח באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.

11. האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר.